Objave

Srečanje s predstavniki SRIP ToP za razvoj človeških virov

V četrtek, 11.2.2021 je potekal sestanek med predstavniki SRIP ToP za razvoj človeških virov, vodjo projekta MUNERA 3 in strokovnimi koordinatorji projekta MUNERA 3 za področje storitev, tehnike in višjih šol z namenom povezovanja pri pripravi novih izobraževalnih programov (predvsem usposabljanj/5c ter študijskih programov za izpopolnjevanje/5f). S projektom MUNERA 3 smo se intenzivno povezovali s strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi oz. SRIP-i.  V okviru Slovenske strategije pametne specializacije (S4) je Institut “Jožef Stefan” koordinator strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), ki vključuje 90 podjetij iz vse Slovenije, deluje pa na naslednjih fokusnih področjih:

  • robotski sistemi in komponente,
  • inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti,
  • pametna mehatronska orodja,
  • inteligentni laserski sistemi,
  • pametni plazemski sistemi,
  • napredni senzorji,
  • novi materiali,
  • pametne tovarne.

Več o SRIP-u ToP lahko preberete na povezavi: http://ctop.ijs.si/sl/domov/

Kratka predstavitev SRIP-a ToP razvoj človeških virov