Mreža strokovnjakov

V okviru projekta MUNERA 3 smo oblikovali mrežo strokovnjakov, ki so pripravljeni nadalje sodelovati pri poučevanju in predajanju znanj.  Z mrežo strokovnjakov pokrivamo večji del Slovenije. Sodelujoči strokovnjaki nudijo strokovna znanja in sicer s področij:

 • avtomatizacije in robotike,
 • biologije, biotehnike,
 • gastronomije in gostinstva, slaščičarstva in pekarstva,
 • prehrane in živilstva,
 • vinarstva,
 • gozdne pedagogike,
 • gozdarstva, gemologije, geologije, mineralogije,
 • duševnega zdravja,
 • grafičnega oblikovanja,
 • ekonomije, marketinga,
 • elektroenergetike, elektrotehnike,
 • financ, računovodstva, davkov,
 • matematike in statistike,
 • podjetništva,
 • frizerstva, ličenja,
 • kemije,
 • mediacije,
 • komunikacije,
 • kibernetske varnosti, računalništva in informatike,
 • psihologije,
 • projektnega vodenja,
 • lesarstva,
 • logistike, tehnike, prometa,
 • lutkarstva,
 • sociologije,
 • upravljanja s človeškimi viri, pravnih ved,
 • robotike, avtomatizacije, strojništva, mehatronike, optimizacije procesov,
 • sistemskega inoviranja, standardizacije in kakovosti, trajnostnega razvoja,
 • živinoreje,
 • turizma,
 • varnosti in zdravja pri delu, ergonomije,
 • trajnostnega razvoja,
 • varovanja okolja,
 • osebnostnega razvoja, zdravja, prve pomoči itn.

Strokovnjaki po regijah