Objave

Projekt Munera 3 bil prepoznan kot inovativen, sodoben primer vseživljenjskega učenja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na kar smo izredno ponosni.

Ponovna hvala vsem, ki ste kakorkoli prisostvovali k doseganju rezultatov in kreiranju zgodbe projekta Munera 3!

Oglejte si publikacijo.