Z mentorstvom do znanj, veščin in kompetenc prihodnosti ter učečega in sodelovalnega delovnega okolja

22jun9:00Z mentorstvom do znanj, veščin in kompetenc prihodnosti ter učečega in sodelovalnega delovnega okoljaEvent Type 2StoritveStatus prijavPrijava na usposabljanje odprta

Event Details

Vseživljenjsko učenje je že prepoznano kot ekonomska nujnost in edina trajnostna konkurenčna prednost. Ena najučinkovitejših metod za doseganje te prednosti je mentorstvo. Znanje in veščine, pridobljene s pomočjo mentorstva, se prenašajo tudi na tiste, ki v teh procesih ne sodelujejo neposredno. Vzpostavljajo se novi in krepijo obstoječi odnosi, ki tekmovalno delovno okolje spreminjajo v sodelovalno.

 1. Izvajalki programa – delavnice

Kolenc Tatjana, Javornik Klaudija

2. Terminski načrt delavnic

 

Predvideni začetek delavnice 26.05.2022 26.05.2022 22.06.2022
Predvideni zaključek delavnice 22.09.2022 22.09.2022 07.09.2022
Predvideni časovni potek delavnic 26.5., 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 18.08., 25.08., 08.09., 14.09., 22.09. 26.5., 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 18.08., 25.08., 08.09., 14.09., 22.09. 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09.
Trajanje posameznega sklopa delavnice 09:00 – 12:30 14:00 – 17:30 09:00 – 12:30

3. Vsebinski sklopi programa – delavnice

 • Delovna okolja prihodnosti
 • Organizacijska in mentorska kultura
 • Vseživljenjsko učenje in odgovornost za lasten razvoj (miselnost rasti, fiksna miselnost, učni tipi, učni stili)
 • Ključne metode učenja, prenosa znanj in podpore (mentorstvo, coaching, tutorstvo, sponzorstvo)
 • Osnove mentorstva (načela, sestavine, oblike, vloge v mentorskih odnosih, koristi mentorstva)
 • Mentorski proces
 • Komunikacija v mentorskih odnosih (postavljanje vprašanj, poslušanje, vodenje dialoga, storytelling, povratne informacije)
 • Izzivi medgeneracijske raznolikosti v mentorskih odnosih
 • Mentorstvo v delovnih okoljih
 • Osnovni cilji mentorskih programov v delovnih okoljih
 • Ciljno usmerjeni mentorski programi (onboarding, karierni razvoj, načrtovanje nasledstev, offboarding)
 • Posebne oblike in načini mentorstva (buddy, vrstniško, obratno, vzajemno, skupinsko, mentorski krogi, virtualno)
 • Učinkovitost mentorstva pri krepitvi raznolikosti, enakovrednosti in vključenosti vseh (DEI)
 • Organiziranje in izvajanje mentorskih programov v organizacijah (7 faz organiziranja učinkovitih mentorskih programov)
 • Oblikovanje baze mentorjev in njihovo usposabljanje
 • Priprava načrta mentorstva za mentorirance
 • Izzivi mentorstva v organizacijah in njihovo naslavljanje
 • Trendi v mentorstvu in vloga v delovnih okoljih prihodnosti
 • Splošni trendi
 • Prevladujoče oblike mentorstva prihodnosti
 • Zakaj mentorstvo uspešno naslavlja delovna okolja prihodnosti

4. Znanja in kompetence, ki jih bodo pridobili udeleženci

 • razumevanje vpliva hitrih ekonomskih, družbenih in tehnoloških sprememb na delovna mesta prihodnosti, načine in oblike dela in vodenja
 • razumevanje pomena razvoja organizacijske kulture v smeri mentorske kulture in sposobnost aktivnega sodelovanja pri oblikovanju učečega in sodelovalnega delovnega okolja
 • vpogled v znanja in veščine prihodnosti ter poznavanje pristopov in metod za njihovo pridobitev ali nadgradnjo
 • poznavanje različnih učnih stilov in sposobnost izbire najustreznejše oblike učenja ter prenosa znanj
 • poznavanje osnov mentorstva in sposobnost vzpostavljanja učinkovitih mentorskih odnosov
 • poznavanje mentorskih procesov in aktivnega sodelovanja v teh procesih
 • poznavanje pomena učinkovite in odkrite komunikacije v mentorskih odnosih, vključno s sposobnostjo vodenja dialoga, dajanja in sprejemanja povratnih informacij
 • komunikacijske sposobnosti v generacijsko raznolikih okoljih in poznavanje kulturne pismenosti
 • poznavanje posebnih oblik in načinov mentorstva, sposobnost organizacije mentorskih programov ob upoštevanju ciljev organizacij

 

Več

Time

22. Junij, 2022 9:00(GMT+02:00)

Location

Ljubljana

Other Events