Velnes maser / maserka

22okt15:30Velnes maser / maserkaEvent Type 2StoritveStatus prijavPrijava na usposabljanje odprta

Event Details

Velnes maser/maserka je nov, akreditiran, javnoveljaven študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja. Po končanem študiju udeleženci pridobijo formalni, poklicni naziv Velnes maser/maserka. Za udeležence, ki izpolnjujejo vse prijavne (vpisne) pogoje je študij brezplačen. Program Velnes maser/maserka je namenjen zaposlenim v velneški dejavnosti in kozmetičnih ter masažnih salonih, ki imajo primerno temeljno izobrazbo (tako stopnjo kot smer) in bi želeli nadgradili svoja poklicno-specifična znanja ter strankam ponuditi dodatne storitve.

Več spodaj in na www.velnesakademija.si in urska@vskv.si (031 880 814).

Študijski program obsega 672 ur in je ovrednoten s 30 kreditnimi točkami (KT) po ECTS .

Velneška dejavnost ni več omejena samo na zdravilišča, hotele ali velneške centre, ampak se pojavlja veliko širše (v turizmu, v dodatnih dejavnostih v kmetijstvu, v samostojnem podjetništvu, pri oskrbi na domu, v domovih za starejše občane, v medgeneracijskih centrih, podjetjih v obliki skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih itd.), povsod tam, kjer gre za preventivne storitve na področju zdravja, za celosten in zdrav življenjski slog, skrb posameznika za dolgoživost, vitalnost, gibanje, zdravo prehrano itd. Tudi storitve Velnes maserja/maserke so ena od možnih in dodatnih storitev, ki so iskane na področju velnesa in kozmetike.

Temeljni cilji študijskega programa so izpopolniti znanja, spretnosti in kompetence udeležencev za:
načrtovanje, organiziranje, izvedbo ter nadziranje kakovosti dela na področju izvajanja dela pri masažah;
razvoj sposobnosti za razumevanje poglobljene zgradbe človeškega telesa, delovanja organov in organskih sistemov;
prepoznavanje zdravega življenjskega sloga;
razvoj komunikacijskih spretnosti;
poznavanje in uporabo sanitarnih zahtev in zakonodajne regulative;
razvoj odgovornega odnosa do dela in zagotavljanja kakovosti pri delu v velnes centru oz. v kozmetičnem salonu.

Udeleženci v študijskem programu pridobijo naslednje poklicne kompetence oz. se naučijo:
voditi delovni proces načrtovanja, organizacije in nadzora kakovosti ter izvesti različne velnes masaže;
izbrati in svetovati stranki ustrezno velnes masažo;
upoštevati delovanje človeškega telesa;
oblikovati nove masaže in jih tržiti;
prepoznati spremembe na telesu in po potrebi svetovati stranki obisk zdravnika;
promovirati zdravje in skrb za lastno zdravje in zdravje stranke;
komunicirati s stranko in ji svetovati izbiro različnih masažnih tehnik;
pri delu upoštevati higienske standarde in zakonodajo;
uporabljati in izvajati različne masažne tehnike.

V študijski program se lahko brezplačno* vključi kdor ima:
zaključen višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja s področja velnesa ali kozmetike ali visokošolski program s področja kozmetike, kozmetologije, športa, kineziologije, fizioterapije, zdravstva, medicine ali delovne terapije in
najmanj eno leto delovnih izkušenj v velneški, kozmetični ali ustrezni hotelirsko turistični dejavnosti in
veljavno pogodbo o zaposlitvi v velneški, kozmetični ali ustrezni hotelirsko turistični dejavnosti.

Če kandidat ne izpolnjuje pogoja s 3. točke, se lahko vključi v študij samoplačniško.
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev s 1. in/ali 2. točke, se lahko v program vključi samplačniško, vendar z zaključkom programa ne pridobi javnoveljavne listine oz. formalne izobrazbe (poklicnega naziva), pač le potrdilo o zaključenem usposabljanju.
Šteje se, da kandidat izpolnjuje pogoje, če jih izpolnjuje, ko se v program dejansko vključi (ni potrebno, da jih izpolnjuje že ob prijavi na program).

Www.velnesakademija.si, urska@vskv.si (031 880 814)

Več

Time

22. Oktober, 2021 15:30(GMT+00:00)

Location

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

Ulica Carla Benza 1, Ljubljana

Other Events