UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – I. STOPNJA

20jan20:01UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – I. STOPNJAEvent Type 2BiotehnikaStatus prijavPrijava na usposabljanje zaključena

Event Details

Udeleženci programa Umetnost sožitja vin in kulinarike – I. stopnje se
bodo srečali z naslednjimi vsebinami:
– Uvod v izobraževanje (pomen sožitja vin in kulinarike, umetnost
tega področja, pojem sommelier, pomembna znanja in cilji
sommelierja)
– Zgodovina vinske trte in vina (vino nekoč in danes)
– Vino, kultura in življenjski slog
– Gastronomska vloga vina in pomen vinskih zgodb
– Vinska trta (ampelologija – veda o preučevanju vinske trte)
– Vino (enologija-gojenje vinske trte in priprava vina)
– Tehnologija pridelave vina
– Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina
– Označevanje vin in promet z vinom
– Vinogradništvo in vinarstvo na slovenskem
– Vinorodne dežele in okoliše Slovenije
– Slovenske vinske posebnosti, slovenske vinske znamke in kleti
– Pomanjkljivosti, napake in bolezni vina
– Predstavitev in postrežba vin (strežni ritual-obred, upoštevanje
bontona pri postrežbi), okušanje in opis vin

Več

Time

20. Januar, 2022 20:01(GMT+00:00)

Location

Grm Novo mesto - center biotehnik in turizma

Sevno 13, 8000 Novo mesto

Other Events