Učinkovito trženje in prodaja z uporabo empatije in čuječnosti: sodobni pristop do kupcev

09mar(mar 9)16:3030apr(apr 30)19:00Učinkovito trženje in prodaja z uporabo empatije in čuječnosti: sodobni pristop do kupcevEvent Type 2Storitve,TehnikaStatus prijavPrijava na usposabljanje odprta

Event Details

PROGRAM:
 30 ur neposreden kontakt online (zoom)
 10 ur individualno delo udeležencev – priprava končne naloge
 10 ur praktično delo, udeleženci individulano in občasno v paru – jambord, e-delovi zvezek – izvajalka posreduje po vsakem sklopu udeležencem na e-pošto
 10 ur individualno delo v interakciji izvajalke in vsakega udeleženca – pregled končne naloge, povratna informacija za pripravo pitcha, pojasnila med srečanji, pošiljanje gradiva po vsakem sklopu na e-pošto

VSEBINA
Spoznavanje skriptnega sistema oz. življenjskega scenarija z ozaveščanjem vzorcev in prepričanj pri poslovanju na podlagi primera iz prakse. Vizualizacija persone oz. idealne stranke.
Uvod v čuječnost in spoznavanje prvega mehanizma čuječnosti – decentrirana perspektiva oz. opazovanje.

Ego stanja in kako prehajamo med ego stanji starša, otroka in odraslega pri poslovanju, trženju in prodaji.
Povečanje kreativnega potenciala pri oblikovanju rešitev za izstop iz dramskega trikotnika preganjalec-žrtev-rešitelj ter boljše poslovne odnose in čuječo, zavestno, asertivno komunikacijo pri trženju in prodaji.

Pozitivni učinki čuječnosti pri poslovanju, trženju in prodaji. Drugi mehanizem čuječnosti – sprejemanje.

Razvoj kompetenc in veščin za novo kulturo konstruktivnih »win-win« in »human2human« zavestnih poslovnih odnosov pri tržnem komuniciranju z metodo udeleženosti. Grajenje zvestobe in dolgoročne življenjske dobe izbrane ciljne skupine.

Tretji mehanizem čuječnosti – pozitivna distrakcija.

Praktično delo z (nezavednimi) prepričanji: kako doživljam sebe, sodelavce ter potencialne kupce in poslovne partnerje, kako vrednotim svojo organizacijo, področje poslovanja in ciljne skupine.

Četrti mehanizem čuječnosti – samoregulacija.

Čustva v poslovnih odnosih ter upravljanje z notranjimi stanji pri konfliktu in neusklajenostih. Prepoznavanje stilov odzivanja. Zadovoljevanje relacijskih potreb v kupo-prodajnih odnosih. Komuniciranje blagovne znamke s sporočilom in zgodbo pri (digitalnem) marketingu. Uglašenost.
Peti mehanizem čuječnosti – sočutje.

Pomen telesne inteligence, dihanja in čuječnosti pri zmanjšanju anksioznosti in spopadanju z različnimi neprijetnimi stanji ter pri iskanju stika s kreativnim, ustvarjalnim virom. Samoregulacija telesnih občutkov. Mentalne in fizične tehnike sproščanja sebe in vpliv na regulacijo drugih.

Razumevanje prepleta misli, čustev in telesnih senzacij ter obvladovanje situacij z najzahtevnejšimi potencialnimi kupci in poslovnimi partnerji.
Osebnostni leadership: avto-refleksija, sprejemanje odločitev, samoiniciativnost, samo-motivacija.
Tehnike asertivnega vedenja. Uvod v mediacijo.

Veščine reagiranja, delovanja in kreiranja odličnih rezultatov v težkih situacijah pod pritiskom in stresom. Osebni prostor in čustvene meje. Empatija. Mediacijske veščine: Zrcaljenje. Povzemanje. Opolnomočenje. Parafiziranje. Preverjanje razumevanja. Potrjevanje.

Razvoj različnih vrst inteligenc (čustvena, socialna, vedenjsko-odnosna, komunikacijska, motorična, telesna, duhovno-srčna). Tehnike za dvig vitalne energije.
Čuječnost in odnosi. Poslušanje. Slišanje. Sprejemanje in dajanje povratne informacije.

Integracija vsebin iz poslovanja, psihoedukacije in čuječnosti. Končna naloga – Pitch. Zaključevanje in praznovanje

Več

Time

9. Marec, 2021 16:30 - 30. April, 2021 19:00(GMT+00:00)

Location

Online (preko interneta)

Videokonferenca

Other Events

Organizator - kontakt