TEHNIKE VARJENJA PO TIG, MIG/MAG, ROV POSTOPKU

04apr(apr 4)16:0015(apr 15)0:00TEHNIKE VARJENJA PO TIG, MIG/MAG, ROV POSTOPKUEvent Type 2TehnikaStatus prijavPrijava na usposabljanje odprta

Event Details

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju varjenja različnih materialov, ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju varjenja in tehnološke priprave varjenja različnih materialov, ki bodo izboljšale njihovo učinkovitost in kakovost dela.

Ciljne skupine bodo:
• zaposleni, ki delajo v tehnologiji, proizvodnji, vzdrževanju, varilstvu, itd.
• zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,
• zaposleni z izobrazbo, kot so tehniki, delovodje, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
Starost najmanj 18 let.

Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju varjenja za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela, ter izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela.

60 ur
On line delo
(max 50 % celotnega programa) Izdelek ali storitev Drugo
(navedite)
20
40
Lista prisotnosti
80 % prisotnost v programu.
POSEBNI DEL
• predstavitev varilnih postopkov TIG, MIG/MAG in ROV,
• varilni postopki za avtomatizacijo in robotsko varjenje,
• varjenje različnih materialov in sicer:
 črna pločevina;
 nerjavno jeklo;
 aluminij;
 titan,
• branje načrtov različnih zvarjencev,
• praktični del
Udeleženec:
∂ pozna varilne postopke TIG, MIG/MAG, ROV in njihovo uporabo, branje načrtov oziroma izdelave izdelkov po načrtu,
∂ pozna vizualno oceno za kvaliteto zvarnega spoja,
∂ pozna varilno opremo, pripomočke in pravilnost uporabe,
∂ spozna na različnih primerih pravilno nastavitev varilnih parametrov,
∂ pozna pripravo varjenca, spenjanje, varjenje brez dodajnega materiala in z dodajnim materialom.
Udeleženec:
∂ Samostojno oceni izdelek, po katerem postopku bi ga zavaril,
∂ samostojno prebere načrte,
∂ samostojno in brez pomoči nastavi varilni stroj,
∂ uporabi primerna zaščitna sredstva in pripomočke,
∂ samostojno, vizualno oceni in prepozna napake na zvaru,
∂ pridobi specifične ročne spretnosti, ki so potrebne za varjenje.
Udeleženec:
∂ Timsko delo – razvija sposobnosti timskega sodelovanja,
∂ samoocenjevanje – evalvira kakovost izvedbe po tehnični risbi/dokumentaciji,
∂ upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu,
∂ kritično razmišljanje – razvija ročne spretnosti.

KOLIKO UR?
60

KJE? Šolski center Postojna, ICST

kontakt: mirjam.pangos@scpo.si

Več

Time

4. April, 2022 16:00 - 15. April, 2022 0:00(GMT+00:00)

Organizator - kontakt