STROKOVNI JEZIK ZA POTREBE RAZVOJA PODJETIJ S PODROČJA VETERINE

12maj16:30STROKOVNI JEZIK ZA POTREBE RAZVOJA PODJETIJ S PODROČJA VETERINEEvent Type 2BiotehnikaStatus prijavPrijava na usposabljanje odprta

Event Details

Namen programa je usposabljanje udeležencev s področja veterine, ki na svojem delovnem mestu potrebujejo specifična znanja angleškega jezika. S programom želimo podjetjem in udeležencem omogočiti razvoj raznolikih specifičnih spretnosti in strokovnih kompetenc, ki jim bodo koristile na (globalnih) trgih, tako da bodo uspešnejši, da bodo dosegali boljše rezultate in da bodo učinkovitejši.

Vsebine usposabljanja bodo razdeljene v dva sklopa, in sicer:

a) strokovni jezik za potrebe razvoja podjetja (poslovna angleščina) in
b) komunikacijske veščine, medkulturne razlike, poslovni bonton

Usposabljanje bo trajalo 1-2x tedensko, v popoldanskih urah (s pričetkom predvidoma ob 16.30 uri) v prostorih Šolskega centra Šentjur.

Kontakt: Metoda Križanec
El.naslov: metoda.krizanec@sc-s.si
Tel.št.: 03 746 29 04, 041 289 457.

Več

Time

12. Maj, 2021 16:30(GMT+00:00)

Organizator - kontakt