Strokovna slovenščina v zdravstveni negi

18jan0:00Strokovna slovenščina v zdravstveni negiEvent Type 2StoritveStatus prijavPrijava na usposabljanje odprta

Event Details

V programu se slušatelji seznanijo s strokovno slovenščino v povezavi s področjem zdravstvene nege, socialne oskrbe in drugimi oblikami pomoči. Spoznajo besedišče, ki je vezano na različne poklice v socialno-varstvenih, zdravstvenih zavodih ter drugje. Slušatelji usvojijo besediče na temo različnih oblik komunikacije, sporazumevanja, ravnanj, sodelovanj z različnimi deleženiki v procesu zdravstvene nege, socialne oskrbe in drugih oblik pomoči; usvojijo besedišče v zvezi s poročanjem, urejanjem, vodenjem evidenc, dokumentacije itd., vadijo rabo besedišča v konkretnem govornem ali pisnem položaju – glede na vsebine programa.
Strokovna slovenščina je vezana na naslednje teme v zdravstveni negi in oskrbi:
• Bolnišnica, oddelki, osebje, prostori, hišni red.
• Poročanje, vodenje evidenc, dokumentacije itd.
• Pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih pacientov/uporabnikov.
• Opazovanje, spremljanje zdravstvenega stanja, počutja pacientov/uporabnikov.
• Nega in oskrba pacienta/uporabnika, nudenje različnih oblik pomoči.
• Usmerjanje k samostojnemu izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti pacienta/uporabnika.
• Človeško telo, deli telesa, organi in njihove funkcije.
• Bolezni, znaki bolezni, zdravljenje, preiskave, operacije, rehabilitacija, odpust itd.
• Spodbujanje zdravega načina življenja pacienta/uporabnika.
• Sodelovanje, komuniciranje, sporazumevanje z drugimi (sodelavci, zdravstveni tim, strokovne službe, svojci itd.).

Več

Time

18. Januar, 2021 0:00(GMT-11:00)