PROŽNOST IN PRILAGODLJIVOST V KOMPLEKSNIH SITUACIJAH S CILJEM POVEČATI PODJETNOST TER INOVATIVNOST S POMOČJO SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH TEHNIK

02nov0:00PROŽNOST IN PRILAGODLJIVOST V KOMPLEKSNIH SITUACIJAH S CILJEM POVEČATI PODJETNOST TER INOVATIVNOST S POMOČJO SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH TEHNIKEvent Type 2StoritveStatus prijavPrijava na usposabljanje zaključena

Event Details

Podjetnost je neposredno povezana z zaznavanjem in izkoriščanjem priložnosti. K temu pripomore razmišljanje zunaj okvirov, ki zahteva aktivno vlogo posameznika in skupin. V času digitalizacije in napredka na področju umetne inteligence je nujna pravilna presoja in interpretacija informacij, sicer lahko prihaja do trenj. Nujno je vzpostaviti kritično mišljenje, ki pripomore k ustrezni presoji informacij. Pravilno dojemanje sporočil je eden od ključnih pogojev za sprejemanje kompleksnih odločitev.

Vzpostavitev pozitivnega odnosa do sprememb in s tem povezana fleksibilnost sta ključna pri razvijanju iniciativnosti ter strateškega mišljenja. Sposobnost samostojnega delovanja je vrednota, vendar mora biti posameznik usposobljen tudi za delo v skupini.

Globalizacija je privedla do raznolikih delovnih okolij, v katerih se mešajo različne kulture. S tem so lahko povezani tudi nesporazumi, zato je izjemnega pomena iskanje različnih rešitev za njihovo reševanje.

Pri uresničevanju zamisli, ki je skupni imenovalec podjetništva ima-jo velik pomen empatija, etičnost, skrb in razumevanje sočloveka. V tem smislu so uporabne različne tehnike komuniciranja in reševanja konfliktov. Eden od ciljev usposabljanja je sporočati prave stvari na pravi način.

Več

Time

2. November, 2021 0:00(GMT+00:00)

Location

Vodovodna 92 A, Ljubljana

Other Events