Priprava kruhov, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkov

10feb16:00Priprava kruhov, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkovEvent Type 2BiotehnikaStatus prijavPrijava na usposabljanje zaključena

Event Details

V programu usposabljanja udeležencem ponujamo teoretična in praktična znanja s področja priprave kruhov, pekovskega peciva, drugih pekovskih izdelkov in testeninarstva.
Skozi usposabljanja bodo udeleženci pridobili teoretična znanja s področja uporabe ustreznih surovin in izbire primernih tehnoloških postopkov, v praktičnem delu, pa bodo teoretične vsebine nadgradili z izdelavo različnih izdelkov. Spoznali bodo postopke izdelave različnih kruhov, pekovskega peciva, testenin ter drugih pekovskih izdelkov, kakor tudi različne tehnike dela in tehnoloških postopkov.

Kompetence, pridobljene s programom:
- Pozna in skrbi za ustrezno dokumentacijo.
- Dojame pomen ustrezne higiene ter vodenja dokumentacije za zagotavljanje varnosti živil ter njihovo sledljivost.
- Implementira usvojena znanja v praktično delo.
- Zna pripraviti surovine ter izdelati različne izdelke.
 -Pozna vpliv različnih tehnoloških postopkov in izbiro surovin na kakovost končnega izdelka.
- Izkazuje samostojnost pri izdelavi kruhov, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkov.
- Pozna temeljne senzorične lastnosti kruha, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkov, ter prepozna njihove napake

Kontaktna oseba: Gregor SOK
mic@icp-mb.si
02 320 86 40

Več

Time

10. Februar, 2022 16:00(GMT+00:00)

Location

Izobraževalni center Piramida Maribor

Park mladih 3, 2000 Maribor

Other Events