POVEZANI ZA VEČJO USPEŠNOST IN KONKURENČNOST

03sep0:00POVEZANI ZA VEČJO USPEŠNOST IN KONKURENČNOSTEvent Type 2BiotehnikaStatus prijavPrijava na usposabljanje zaključena

Event Details

 Povezovanje, sodelovanje, soustvarjanja in mreženje kot
dodana vrednost v poslovnem procesu biotehniških in z
biotehniko povezanih področij.
 Različne povezovalne oblike za dvig konkurenčnosti:
zadruge, socialne zadruge, razvojna jedra, socialna
partnerstva, kooperative, potrošniške zadruge, …
 Poslovne priložnosti za biotehniška področja v slovenskem
prostoru
 Razvojna jedra kot nova oblika povezovanja
 Filozofija kakovosti in odličnosti ter načelo »zmagam –
zmagaš«
 Garantni sistem v verigah (povezovalnih oblikah )
 Filozofija »Zaupanja vreden«
 Trajnostno naravnan in družbeno odgovoren razvoj
 Seznanitev s primeri dobrih praks

Več

Time

3. September, 2022 0:00(GMT+00:00)

Location

Grm Novo mesto - center biotehnik in turizma

Sevno 13, 8000 Novo mesto

Other Events