PALIATIVNE VEŠČINE V NEGI IN OSKRBI

18jan1:20PALIATIVNE VEŠČINE V NEGI IN OSKRBIEvent Type 2StoritveStatus prijavPrijava na usposabljanje odprta

Event Details

Cilj programa je dvig specifičnih kompetenc, ki jih zaposleni v zdravstvenem zavodu ali domovih za starejše, socialno-varstvenem zavodu ali v negi in oskrbi na domu, zaradi narave dela umirajočega in hudo bolnega pacienta/uporabnika potrebujejo pri svojem delu ter tudi njihov osebni in strokovni razvoj. Cilj programa je dvig kvalitete oskrbe umirajočih in hudo bolnih pacientov/uporabnikov tudi z nemedicinskimi vidika pristopa.

Time

18. Januar, 2021 1:20(GMT-11:00)