Osnovno usposabljanje za rezkalni CNC stroj

21mar(mar 21)0:0025maj(maj 25)0:00Osnovno usposabljanje za rezkalni CNC strojEvent Type 2TehnikaStatus prijavPrijava na usposabljanje odprta

Event Details

NAČIN IZVEDBE: v živo na lokaciji ŠC Postojna, ICST

Udeleženci programa bodo pridobili kompetence na področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki z delom na CNC stroju šele začenjajo.

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati ali pridobiti kompetence na področju CNC obdelav, ki bodo izboljšale njihovo učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem najnovejših tehnologij, materialov in sredstev.

Ciljne skupine bodo:
• zaposleni, ki nimajo znanj na področju CNC obdelav ali so ta znanja na zelo nizki ravni (npr. operaterji v serijski proizvodnji), vendar delajo v kovinarski industriji,
• zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna in se zaradi morebitne nevarnosti izgube službe ali iskanja boljše zaposlitve želijo preusmeriti v druge dejavnosti.

• Pregled in spoznavanje orodij, ki se uporabljajo,
• vzdrževanje stroja in orodij,
• spoznavanje krmilnika CNC stroja,
• Spoznavanje ročnega programiranja Hidenhain krmilnika
• Meritve s pomičnim merilom, mikrometri in s kladicami,
• vpenjanje in centriranje obdelovanca,
• umerjanje orodij za obdelavo obdelovanca,
• vrtanje, rezkanje,
• Obdelave tolerančnih mer,
• merjenje toleranc,
• odstranjevanje obdelovanca s stroja in čiščenje.

Udeleženec:
• samostojna priprava in organizacija dela, merilnih inštrumentov, delovnega orodja, potrošnega materiala in CNC-stroja
• pozna lastnosti obdelovalnega materiala in obdelovalne pripomočke
• obvlada postopke obdelave materialov
• zna simulirati proces izdelave na krmilniku
• razume pomen konstrukcijskih in tehnoloških izboljšav pri delu in jih zna predlagati
• izvaja in evidentira izboljšave
• uporablja pregledovalnike za 2D in 3D CAD podatke
• izbere pozicijo iz sestava
• na izbrani poziciji izmeri posamezne dimenzije
• prepozna tolerance, določene z barvami površin 3D modela
• zna odčitati iz modela iskani parameter
• v NC programu locira napako in jo popravi
• samostojno opravi manjše popravke programa na krmilniku
• Udeleženec:
• bere tehnološko dokumentacijo in delavniško risbo,
• pripravi orodja po nastavnem planu ali orodnem listu,
• komunicira s sodelavci in uporablja strokovno terminologijo,
• uporablja osnovna merilna orodja in kontrolne pripomočke za kontrolo dimenzij in kvaliteto površine,
• pravilno označi in izpolni delovni nalog ali spremni list izdelka,
• upravlja krmilnik CNC stroja,
• vpenja in centrira obdelovanec
• izvajanje potrebnih ukrepov za odpravo napak pri obdelavi,
• uporablja osnovna hladilno-mazalna sredstva ter pozna nevarnosti in njihovo pravilno uporabo,
• rokuje z rezilnimi orodji in vpenjalnimi pripomočki na CNC strojih
Udeleženec:
• samoocenjuje kakovost izvedbe storitve,
• racionalno porablja material in energijo,
• upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu,
• upošteva pravila o varovanju okolja,
• učinkovito komunicira v delovnem timu,
• izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in
• poroča o stanju opreme za delo.
• Spoznavanje krmilnika in ročnega programiranja (25h)
• Pregled in spoznavanje orodij, ki se uporabljajo (2h)
• Spoznavanje meril in učenje kako izvajati meritve (4h)
• vzdrževanje stroja (1h)
• spoznavanje krmilnika CNC stroja (12h)
• postavljanje obdelovanca na stroj (4h)
• centriranje obdelovanca na stroj (4h)
• umerjanje orodij za obdelavo obdelovanca (4h)
• Nalaganje pred pripravljenih programov na stroj (8h)
• Pomoč pri oblikovanju strategij obdelave (4h)
• Popravki programov na krmilniku stroja (8h)
• Rezkanje (12h)
• Prikaz izdelovanja tolerančnih dimenzij in postopek korigiranje stroja (10h)
• merjenje toleranc (12h)
• posnemanje ostrih robov strojno in ročno (8h)
• odstranjevanje obdelovanca s stroja in čiščenje (2h)

Več

Time

21. Marec, 2022 0:00 - 25. Maj, 2022 0:00(GMT+00:00)

Organizator - kontakt