Osnovno delo na 3-osni CNC

02mar16:00Osnovno delo na 3-osni CNCEvent Type 2Tehnika

Event Details

Udeleženci programa bodo pridobili kompetence na področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki z delom na CNC stroju šele začenjajo. V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim potrebam trga dela. Glede na razvoj regije, področja kovinarske industrije in orodjarstva, so znanja iz področja CNC tehnologij zelo pomembna in iskana. Razvijanje znanj na tovrstnih strojih terja veliko časa, kar predstavlja težavo pri zasledovanju potreb trga dela. V naši regiji je v 60% zaposlitev potrebno oz. iskano znanje na področju CNC obdelav. Trenutno ustreznega kadra na trgu dela primanjkuje, zato smo na osnovi pobude delodajalcev iz regije pripravili začetni, obsežni program za delo na CNC stroju. Usposabljanje bo zaradi zahtevnosti dela izvedeno na 3-osnem CNC stroju.

Vsebine programa.
 Pregled orodij, ki se uporabljajo,
 vzdrževanje stroja,
 spoznavanje krmilnika CNC stroja,
 vpenjanje in centriranje obdelovanca,
 umerjanje orodij za obdelavo obdelovanca,
 vrtanje, rezkanje,
 tolerančne dimenzije,
 merjenje toleranc,
 odstranjevanje obdelovanca s stroja in čiščenje.

Organizacija:
 pregled orodij, ki se uporabljajo (4h),
 vzdrževanje stroja (2h).
 spoznavanje krmilnika CNC stroja (12h)
 postavljanje obdelovanca na stroj (12h)
 centriranje obdelovanca na stroj (12h),
 umerjanje orodij za obdelavo obdelovanca (8h)
 napredne možnosti vrtanja (12h)
 rezkanje (12h)
 prikaz izdelovanja tolerančnih dimenzij (8h)
 merjenje toleranc (12h)
 odstranjevanje obdelovanca s stroja in čiščenje (6h)

Kadrovski pogoji:
 Višješolska izobrazba iz področja strojništva in 3 leta
delovnih izkušenj.
 Visokošolska izobrazba iz področja strojništva in 2 letni
delovnih izkušenj.
 Univerzitetna izobrazba iz področja strojništva in 1 leto
delovnih izkušenj.
 Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija CNC operater
in 5 let delovnih izkušenj.

Več

Time

2. Marec, 2021 16:00(GMT+00:00)

Organizator - kontakt