Nadgradnja veščin ustvarjalnega izražanja ter novosti sodobnega časa, primerne za vzgojo v predšolskem obdobju_2022

17feb17:00Nadgradnja veščin ustvarjalnega izražanja ter novosti sodobnega časa, primerne za vzgojo v predšolskem obdobju_2022Event Type 2StoritveStatus prijavPrijava na usposabljanje odprta

Event Details

V program usposabljanja se lahko vključijo udeleženci, ki so zaposleni strokovni delavci (pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice in vzgojitelj/-ica, svetovalni/a delavec/ka) pri delodajalcih – vrtcih, s katerimi sodelujemo v izobraževalnem procesu dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih v SSI in Poklicni tečaj – predšolska vzgoja.
Udeleženec mora imeti na dan vključitve v usposabljanje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v vzgojno-varstvenem zavodu.
Udeleženec ima svoj pametni telefon, prenosni računalnik ali tablico ali pametni telefon in omogočeno internetno povezavo.

Vsebinski poudarek usposabljanja je na poglobitvi veščin uporabe IKT pri komunikaciji s starši, sodelavci in drugimi deležniki; na sodobnih strategijah; pripovedavanja zgodb v predšolskem obdobju ; na tem, kaj lahko storimo za duševno zdravje že na predšolski stopnji; o poteku in posledicah prijazne vzgoje ter na prepoznavanju izkušenj za krepitev dobrih odnosov.

Udeleženci bodo cilje usposabljanja dosegli na interaktivnih predavanjih v živo in prek videokonferenc, s samostojnim raziskovanjem, z implementacijo zasnovanih aktivnosti pri delu z otroki v vrtcu, domačimi pripravami, aktivnostmi z otroki, analizami in refleksijami, kar bodo dokazovali z oddajo svojih izdelkov v spletno učilnico.

Več