- Talenti novih generacij v Sloveniji

Katarina Trstenjak, Inštitut Jože Štefan
Andraž Logar, podjetje 3fs Računalniški studio d. o. o.
Tanja Čelebič, Urad RS Slovenije za makroekonomske analize

Barbara Kirn, Okoljska nevladna organizacija, Ekologi brez meja

Miha Klinar, Kompetenčni center za design managemnet

Gorazd Jenko, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko