13.25 - 14.40 - Slavnostni zaključek

Komorni godalni orkester pod umetniškim vodstvom Patrika Grebla
Nagovor, dr. Darjo Felda, MIZŠ
VET fit for the Future, Chiara Riondino, vodja enote za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter Cedefop, DG Employment , Evropska komisija

 

Slavnostna podelitev protokolarnih nagrad in zahval
Komorni godalni orkester pod umetniškim vodstvom Patrika Grebla