Objave

V decembru so študenti VSŠ Lampret consulting, d. o. o., med katerimi so bili tudi študenti projekta MUNERA 3, obiskali izpostavo Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (skrajšano: AJPES) v Novi Gorici. Strokovno ekskurzijo je organizirala  predavateljica ga. Milena Matić Klanjšček v okviru predmeta Poslovno pravo.

Študenti so spoznali pristojnosti, vizijo in poslanstvo AJPES-a ter naloge, ki jih izvaja za številne uporabnike, med drugim:

– registracijo poslovnih subjektov in vodenje Poslovnega registra RS ter drugih registrov,

– zbiranje, obdelavo in objavo letnih poročil, statistična raziskovanja in zbiranje podatkov, kot javne storitve  ter bonitetne in druge tržne storitve.

Zaradi številnih novih nalog postaja AJPES nepogrešljivi vir informacij za uspešno poslovno okolje. Za študente je bila strokovna ekskurzija zelo poučna in koristna.