Zahtevni pekovski izdelki

Namen programa je usposabljanje udeležencev, ki na svojem delovnem mestu potrebujejo specifična znanja s področja modernega pekarstva. S programom želimo podjetjem ali samostojnim podjetnikom omogočiti razvoj raznolikih specifičnih spretnosti in strokovnih kompetenc, ki jim bodo koristile na (globalnih) trgih, tako da bodo uspešnejši in s tem tudi dosegali boljše in učinkovitejše rezultate. Program zajema teoretični in praktični del, vsebine in teme programa pa so ciljno usmerjene v sodobno pripravo zahtevnejših pekarskih izdelkov, ki jih bodo lahko uspešno ponudili končnim potrošnikom.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati specifične kompetence na področju pekarstva, slaščičarstva, gostinstva in kuharstva. Le–te bodo izboljšale njihovo učinkovitost ter kakovost dela s poznavanjem sodobnih tehnologij priprave zahtevnejših pekovskih izdelkov, materialov in sredstev za pripravo le-teh. Tako bodo pri svojem delu še učinkovitejši in uspešni.

  • izdelovanje droži in izdelkov iz njih (kruh, picca)
  • izdelava kvašenega listnatega testa in izdelkov ( krosani, polnjeni rogljički – različna polnila, sončnice, zvezde,..)
  • izdelava mrtvega testa in izdelava pekovskega aranžmaja in dekorativnih izdelkov
  • izdelava dobro kvašenega testa in izdelkov (potica malo drugače)
  • izdelava kvašenega testa – križno pletenje z večimi prameni 6,7- nadstropno srce
  • parjeno testo- nekrušna moka ( ajdovi , koruzni kruhi z dodatki semen in oreščkov)

Udeleženec:

  • Načrtuje in obvladuje zaporedja predpriprave in izdelave izdelkov
  • Pozna vrste in lastnosti sestavin , ki jih potrebuje za izdelavo izdelkov
  • Spozna pomen potrebnega časa in temperature za izdelavo droži
  • Pozna pravila vzhajanja in pečenja kvašenih izdelkov

Kako se registriram?