Z risanjem do dobrega medsebojnega sodelovanja in povezovanja

Program zajema risanje fraktalne risbe in se izvaja v delavnicah. Zajema teoretična izhodišča in praktično delo – risanje z zaprtimi očmi. Vsaka delavnica je tematsko zastavljena in vodi udeležence od postopka prepoznavanja lastnih osebnostnih lastnosti do korekcije tistih značilnosti, ki bi jih radi pri sebi spremenili. Udeleženci spoznajo pomen barv in oblik v korekciji in samopomoči z risanjem, individualno, v parih, v manjših skupinah. Ena risba skupinsko nastaja v celotnem izobraževalnem ciklusu, in jo postopoma ustvarjajo vsi. Obravnavane teme bode naslovile tako udeleženca kot posameznika in njegovo osebno rast, kot tudi kolektiv in povezovanje kolektiva.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni strokovni delavci vrtca.

Program vključuje metode risanja fraktalnih risb (Art Terapijer), risanje inicialne fraktalne risbe. Risbe (OR in RK) ter liki v povezavi s posameznimi lastnostmi oz. področji kot npr. komunikacija (rumena), zdrava energija (zelena), duševno ravnotežje (modra) … Program se zaključi z razstavo likovnik del in refleksijo.

Udeleženec pridobi kompetence, na področju poznavanja prednosti in slabosti zlasti sebe samega in drugih posameznikov skupine. Razume pomen konsenza glede skupnih nalog in načina dela.  Poznavanje (zlasti) sebe in članov skupine. Pridobi znanje o viziji, ciljih, vrednotah in virih ter znanje o učenju in osebnem razvoju.  Specifične kompetence se nanašajo na opravljanje točno določenih nalog, ki jih člani skupine opravljajo glede na močne strani posameznikov in zahtevnosti posameznih projektov.

Kako se registriram?