VZDRZEVANJE IN UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

Udeleženci bodo pridobili znanja in kompetence s področja oskrbe in vzdrževanja zasajenih bivalnih in poslovnih prostorov ter grajenih prvin. Pridobljena znanja jim bodo omogočala racionalno porabo časa in materiala za dober efekt vzdrževanega bivalnega ali poslovnega prosotora.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni v različnih segmentih vzdrževanja in urejanja, bivalnega, poslovnega, notranjega ali zunanjega prostora.

 • Odgovorno načrtovati pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela,
 • usposobiti se za vodenje ustrezne dokumentacije,
 • odgovorno ravnati in gospodariti s stroji, napravami, orodji, materiali, energijo in s časom pri organizaciji in izvajanju vrtnarskih del,
 • oskrbovati in vzdrževati zasajene površine,
 • oskrbovati grajene prvine,
 • usposobiti za komuniciranje s sodelavci,
 • usposobiti za kakovostno izvedbo vseh del v vrtnarstvu,
 • spremljati izvajanje zakonodaje, predpisov in standardov s področja vrtnarstva,
 • usposobiti za  kritično presojo lastnega dela,
 • usposobiti varovati zdravje in okolje
 • Načini vzdrževanje zelenih površin bivalnega in poslovnega prostora (glede na tip zelene površine spoznati tudi različne načine, ki so ekonomični se nanašajo na trajnostni razvoj zelenih površin).
 • Vzdrževanje grajenih prvin (različne oblike grajenih prvin, zahtevajo različna vzdrževalna dela).
 • Materiali za uporabo pri oblikovanju bivalnega in poslovnega prostora (materiali, ki se uporabljajo poleg rastlin kot dodatek različnih načinov zasaditve).
 • Načini varstva pred boleznimi in škodljivci rastlinskega materiala.
 • Uporaba in vzdrževanje vrtnarske tehnike na zelenih površinah (različna vrtnarska tehnika zahteva različne materiale za vzdrževanje in različne načine vzdrževanja).
 • Terenska izvedba vzdrževalnih del v posameznih segmentih bivalnega in poslovnega prostora.
 • Načrtuje in organizira lastno delo.
 • Pozna dokumentacijo, postopke dela in delovno dokumentacijo.
 • Izvede oskrbo in vzdrževanje zelenih površin.
 • Izdela kalkulacijo porabe materialov in dela.
 • Izbere materiale glede na namen, vrednost in stil grajene prvine.
 • Izvede oskrbo grajenih prvin.
 • Zna zagotoviti kakovost opravljene storitve ob upoštevanju vseh predpisov.
 • Zna zagotovit trajnostni razvoj stroke ob upoštevanju in ohranjanju kulturne dediščine ter naravnih zakonitosti slovenskega prostora.
 • Zna komunicirati s strankami in med sodelavci.
 • Zna varovati zdravje pri delu na delovnem mestu.
 • Zna uporabljati splet in druge medijske možnosti za osebni in strokovni razvoj

Kako se registriram?