VSEBINSKO NAČRTOVANJE, SNEMANJE IN MONTAŽA UČNEGA VIDEA

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali znanje in kompetence na storitvenem področju načrtovanja, snemanja, montaže ter javnega nastopanja. Po usposabljanju bodo razumeli trenutne trende in smer razvoja video produkcije ter znali uporabljati sodobno opremo in programska orodja za izdelavo kakovostnega učnega video materiala.

Podrobnosti usposabljanja

Prednostna ciljna skupina so učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, ki želijo samostojno ustvarjati učni video s pomočjo katerega bodo lahko izboljšali učinkovitost pouka in kakovost dela.

Ciljne skupine bodo:

 • zaposleni učitelji praktičnega pouka
 • zaposlene osebe v mladinskih organizacijah

Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju načrtovanja vsebin za snemanje in montažo učnega videa, ki ga bodo lahko uporabili kot učni pripomoček za boljše podajanje znanja.

 • Ideja in scenarij za video
 • Kreativno pisanje besedila
 • Javno nastopanje (pred kamero)
 • Osnovna filmska pravila snemanja
 • Osnove fotografije in svetloba
 • Novosti, novi trendi v video produkciji
 • Snemanje videa z mobilnim telefonom
 • Vloga fotografije v kombinaciji z videom
 • Sodelovanje v skupini, praktična izvedba vaj.

Udeleženec:

 • načrtuje in obvladuje osnovno filmsko izražanje
 • pripravi in uporablja snemalno opremo in programsko orodje za snemanje in video montažo
 • pozna vrste in lastnosti osnovne snemalne tehnike ter nove trende v video produkciji
 • zna izvesti kakovosten posnetek z mobilnim telefonom ter izvede prenos posnetka v program za video montažo
 • obvladuje postopke v post-produkciji (video montaža, osnovna barvna korekcija, korekcija zvoka)

Kako se registriram?