Vodenje v organizaciji 1: Kako uspešno sodelovati v timu in kako sprejeti spremembe

Program usposabljanja je pripravljen v sodelovanju s konkretnim podjetjem. Udeleženci usposabljanja bodo nadgrajevali svoje kompetence s področja vodenja v organizaciji, timskega dela in pomena vpeljevanja sprememb tako na osebnem kot kariernem področju. Poudarek je na horizontalni kompetenci vodenja, komunikaciji in timskemu delu.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni v podjetju na različnih delovnih mestih, vodje posameznih področji, oddelkov, projektov.

Vsebine programa vključujejo pomen vrednot podjetja, vzpostavitev in prepoznavanje timskega dela, medsebojno spodbujanje in « lastno » vodenje, psihologijo vedenjskih vzorcev, čustveno inteligenco, vodenje sprememb ter prilagajanja v komunikaciji.

Program bo udeležencem pomagal pri krepitvi veščin vodenja, poslovnega komuniciranja, timskega dela, razvoja čustvene inteligence, samoiniciativnosti in samoocenjevanja ter podjetnosti in vodenje.

Kako se registriram?