Usposabljanje za voznika viličarja in elektrovozička

Notranji transport ima skoraj v vsaki gospodarski panogi ključni pomen. Biti mora učinkovit in zanesljiv, kar je prvotnega pomena za učinkovito logistiko. Osnovno delovno sredstvo v notranjem transportu predstavljajo viličarji in elektrovozički. Pri transportu in manipuliranju se viličarji ponašajo z neomejenimi možnostmi gibanja, imajo sposobnost opravljanja manipulacij v treh dimenzijah, elektrovozički pa so dobri v znatni transportni sposobnosti. Program usposabljanja je namenjen udeležencem, ki želijo samostojno in varno opravljati manipulacijska dela z viličarjem in elektrovozičkom v notranji logistiki. Udeleženci programa usposabljanja pridobijo temeljne in dodatne kompetence in spretnosti pri upravljanju in delu z viličarjem oz. elektrovozičkom.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni na področju proizvodnje in logistike.

Varstvo pri delu

 • pravne podlage odgovornosti in obveznosti delodajalca,
 • namen in cilj varstva pri delu, dolžnosti delodajalca in delavcev, nevarnost pri delu z viličarji, delo z viličarji po veljavnih predpisih, varno ravnanje z viličarji,
 • izjava o varnosti – ocena tveganja,
 • pooblaščenci za varno in zdravo delo,
 • usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo,
 • nadzor nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
 • odgovornost in sankcije za neizvajanje,
 • sredstva za osebno varstvo pri delu,
 • varni načini premeščanja tovora,
 • transportne poti,
 • mehanske poškodbe pri delu,
 • načela in principi za varno dvigovanje in premeščanje tovora,
 • posebna uporaba viličarja – prenos izrednega – specifičnega tovora,
 • vožnja viličarja po javnih cestah,
 • nevarnosti pri delu z viličarji,
 • gašenje požara na viličarju,
 • poznavanje prometnih predpisov,
 • omejitev prometa z delovnimi stroji,
 • posebni predpisi za vožnjo z viličarji in drugimi delovnimi stroji,
 • pravica do upravljanja z viličarjem in posebni varnostni ukrepi,
 • dolžnost ob prometni nezgodi ali ob nezgodi v notranjem transportu,
 • kršitve prometnih predpisov,
 • varnostni predpisi.

Motoroznanstvo in vzdrževanje viličarjev

 • splošno o viličarjih,
 • opis in delovanje motorjev z notranjim izgorevanjem,
 • opis in delovanje pogonskih agregatov,
 • opis in delovanje sistemov zavor, krmil in hidravličnih sistemov,
 • opis in delovanje električne opreme,
 • opis in delovanje električnih pogonov,
 • opis in delovanje akumulatorskih baterij,
 • opis in delovanje elektromotorjev in ostalih elektroelektronskih sklopov,
 • delitev sredstev notranjega transporta,
 • splošno o vzdrževanju,
 • vzdrževanje viličarjev,
 • posebnosti vzdrževanja sredstev z motorji z notranjim izgorevanjem,
 • posebnosti vzdrževanja sredstev z elektro pogonom,
 • vzdrževanje drugih viličarjev in naprav,
 • dnevni pregled viličarja.

Logistika

 • uvod in pomen logistike v gospodarskih sistemih,
 • paletizacija, paketizacija in kofekcioniranje blaga, transport,
 • prevzem materiala,
 • skladiščenje in vrste skladišč,
 • izdaja in odprema blaga,
 • vodenje zalog,
 • skladiščna dokumentacija.

Cestnoprometni predpisi

 • varnostni predpisi,
 • organizacija notranjega transporta,
 • prevažanje tovora,
 • poznavanje prometnih predpisov,
 • prometni znaki, signalizacija, prometna pravila,
 • omejitev prometa z delovnimi stroji,
 • posebni predpisi za vožnjo z viličarji in drugimi delovnimi stroji,
 • dolžnost ob prometni nezgodi ali ob nezgodi v notranjem transportu,
 • kršitve prometnih predpisov,
 • varnostni predpisi, transportne poti in organizacija notranjega transporta, prevažanje tovora,
 • pravica do upravljanja z viličarjem in posebni varnostni ukrepi

Notranji transport

 • organizacija transporta,
 • delitev transportnih naprav,
 • transportne priprave za navezovanje, obešanje in prenašanje,
 • talna in nadtalna transportna sredstva,
 • namen uporabe delitev in uporabnost viličarjev in elektrovozičkov,
 • stabilnost, diagram nosilnosti in obremenitve viličarja,
 • tehnični podatki o viličarju,
 • pripomoček za ekonomičen transport posebnih oblik tovorov,
 • prevzem materiala,
 • notranje transportne poti,
 • označevanje prometnih površin notranjega transporta,
 • režim dela v skladiščih,
 • režim dela na nakladalno-razkladalnih površinah.

Praktična vožnja z viličarjem in elektrovozičkom

 • razume, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • pozna delovanje transportnih sredstev in naprav na njih
 • pripravi transportno sredstvo za izvedbo delovne naloge
 • upravlja z viličarjem in elektrovozičkom
 • izvaja dnevno oskrbo viličarja in elektrovozička
 • izvaja preglede viličarja in elektrovozička
 • zagotavlja prevoznost poti in manipulacijskih površin
 • racionalno rabijo energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • vzpostavlja konstruktiven odnos s sodelavci

Kako se registriram?