Usposabljanje za upravljalce mostovnih dvigal – žerjavovodje

Program je namenjen pridobivanju in dopolnjevanju znanja zaposlenih v proizvodnih organizacijah, ki izvajajo transport z mostnimi dvigali.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni ali samozaposleni, ki so v kadrovskem načrtu delodajalca načrtovani za razporeditev na delovne naloge upravljavca mostnega dvigala – žerjavovodje iz kabine na dvigalu v industriji, skladišču ali odpremi.

Dvigala in žerjavne naprave z vzdrževanjem

Varnost in zdravje pri delu z varstvom pred požarom

Eektrotehnika

Tehnologija maziv in mazanje

Strokovno računstvo

Praktično delo

Udeleženec je teoretično in praktično usposobljen za:

  • upravljanje mostnih  dvigal  iz  kabine  v proizvodnji  in skladiščih,
  • ugotavljanje stanja dvigala za varno delo,
  • zapenjanje tovora z ustreznimi zapenjalnimi sredstvi in pomožnimi nosilnimi sredstvi glede na težo, težišče in dostopnost,
  • prepoznavanja in  uporabe  zapenjalnih  in  pomožnih nosilnih sredstev,
  • izvajanja zapenjanja  tovora  in  skladiščenje  tovora  z dvigalom,
  • posredovanja  in  sprejemanja  ročnih  signalov  za transport tovora.

Kako se registriram?