Usposabljanje za upravljalca dvižne ploščadi

Udeleženci usposabljanja osvojijo teoretična in praktična znanja in spretnosti, ki so jim potrebna za varno uporabo dvižne ploščadi.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni na področju proizvodnje in logistike.

 • Uvodno predavanje
  • (uvod v tematiko, pravna ureditev, organizacija opravljanja strokovnih nalog, obveznosti delodajalca, obvestnosti zaposlenih, nadzor nad izvajanjem zakonodaje, kazenske odločbe o VZD).

  Varstvo pri delu

  • Splošne nevarnosti in škodljivosti
  • Delovni procesi
  • Delovna sredstva, delovna oprema
  • Osebna varovalna oprema – vrste in namen
  • Pogonske energije
  • Nevarnosti požara, skladiščenje vnetljivih snovi
  • Ukrepanje ob naravnih nesrečah, kot so potres, poplave ipd.
  • Načrti zaščite in reševanja

  Posebni del za zaposlene v podjetju, ki izvaja prevozniške storitv

  • Varstvo pri delu z dvižno ploščadjo

  Tehnologija dela dvižnih ploščadi

  • Osnovne oblike in vrste dvižne ploščadi
  • Polnilnica akumulatorjev (polnjenje in nadzor)
  • Specifičnost pogona
  • Prometni predpisi za voznike dvižne
  • Organizacija dela
  • Delo z izdelki in materiali za transport
  • Ročno dvigovanje in prenašanje bremen

  Praktično usposabljanje in vožnja

 • Zna načrtovati in organizirati lastno delo.
 • Zna upravljati motorno ali električno dvižno ploščad.
 • Zna opravljati premike blaga z uporabo dvižne ploščadi in dvižno ploščat uporabljati za razna vzdrževalna dela.
 • Zna upoštevati osnovna pravila dela na višini.
 • Zna komunicirati s sodelavci in z nadrejenimi.

Kako se registriram?