Usposabljanje za rezanje s kisikom

Program omogoča pridobitev in razvoj novega znanja ter veščin potrebnih za izvedbo del rezanja s kisikom.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni, ki delajo ali si želijo delati v tehnoloških procesih, kjer se izvaja rezanje s kisikom.

Udeležence teoretično in praktično usposobiti za rezanje s kisikom.

Program sestavlja 3 vsebinskih sklopov:

  1. Tehnologija rezanja s kisikom
  2. Varnost in zdravje pri delu z varstvom pred požarom
  3. Praktično delo rezanje s kisikom

Pridobljene poklicne kompetence udeleženca: udeleženec je usposobljen za rezanje s kisikom.

Kako se registriram?