Usposabljanje za rezanje s kisikom

Program je namenjen pridobivanju in dopolnjevanju znanja zaposlenih v proizvodnih organizacijah, ki za specifično delo kot je rezanje s kisikom, morajo poznati tehnologijo priprave materiala za rezanje, tehnologijo rezanja in varnostna navodila.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni ali samozaposleni, ki v okviru delovnih nalog občasno ali stalno opravljajo dela rezanja s kisikom.

Tehnologija rezanja s kisikom

Varnost in zdravje pri delu z varstvom pred požarom

Praktično delo rezanje s kisikom (sredstva za delo in osebna varovalna oprema, priprava delovišča, priprava cevi za rezanje in priklop, rezanje)

Udeleženec :

  • pozna opremo za rezanje s kisikom,
  • razlikuje vplive različnih dejavnikov za rezanje s kisikom,
  • ima znanje za ugotavljanje stanja sredstev za delo in pripravo sredstev za delo pred pričetkom izvajanja rezanja s kisikom,
  • je sposoben prepoznavanja in nastavljanja parametrov za rezanje s kisikom,
  • ima znanja za izvedbo priprave in postavitev materiala, ki se reže (z varovanjem pred porušitvijo med rezanjem).

Kako se registriram?