Usposabljanje in razvoj projektnih vodij

Usposabljanje projektnih vodij je namenjeno vsem zaposlenim, ki se pri svojem delu srečujejo s projektnim delom. Udeleženci se usposobijo za načrtovanje in izvajanje projektnih nalog, razvijajo veščine voditeljstva in spoznavajo moderne metode projektnega managementa. V praktičnem delu programa spoznajo udeleženci napovedne, vitke in agilne metode projektnega managementa, katere v praktičnem delu programa uporabijo na primerih iz svoje prakse. Poleg izvajanja projektov spoznajo udeleženci tudi kako iz dobrih idej narediti uspešne projekte. Na praktičnih primerih se usposobijo za izdelavo projektne pobude na podlagi poslovnih primerov in ugotoviti njihovo poslovno vrednost. Osrednji del programa je namenjen razvoju veščin operativnega vodenja projektov saj se zaposleni, ki niso vodje, znajdejo v okoliščinah, v katerih nujno potrebujejo veščine voditeljstva predvsem pa motivacijo za uspešno izvedbo svojih projektov.

Podrobnosti usposabljanja

Vsi zaposleni, ki poleg svojega rednega dela tudi vodijo manjše ali večje projekte.

Program je namenjen razvoju kompetenc, ki jih projektni vodja potrebuje za uspešno načrtovanje in izvajanje projektov na način doseganja pričakovanih učinkov.

Metode in tehnike projektnega vodenja:

 • načrtovanje projektov (od ideje do projekta)
 • osredotočanje na dejavnike uspeha projektnega dela (priložnosti in omejitve)
 • poznavanje napovednih, vitkih in agilnih metod projektnega vodenja (izbor prave kombinacije)
 • upravljaje s časovnico, stroški, viri in tveganji projekta (zagotavljanje kakovosti)
 • učinkovito uvajanje sprememb in zaključevanje projektov (realizacija koristi projekta)

Voditeljstvo:

 • motiviranje članov projektnih timov za doseganje skupnih rezultatov
 • sodelovanje z vsemi deležniki (od uprav do strokovnih sodelavcev in naročnikov)
 • reševanje konfliktov in soočanje s problemi
 • upoštevanje miselnosti rasti in napredka (prenos veščin voditeljstva na sodelavce)
 • uporabe temeljnih pristopov coachinga pri vodenju sodelavcev

Vsebina posamezne delavnice je prilagojena naročniku:

 • upoštevanje pričakovanj in zastavljenih ciljev naročnika
 • sklicevanje na veljavno metodologijo projektnega dela pri naročniku
 • izvedba je prilagojena organizacijski kulturi (zrelost organizacije, sodelovanje med oddelki, vloga projektnega vodenja, industrijska panoga)
 • sledenje fazi v kateri je program usposabljanja projektnih vodij
 • upoštevanje strokovnosti, vzpodbujanje sodelovanja in napredka udeležencev

Načrtovanje projektov (od pobude do projektnega načrta).

Analiza deležnikov na projektih

Analiza in obvladovanje tveganj na projektih

Obvladovanje sprememb na projektih

Uvajanje sprememb kot rezultat izvedbe projektov

Načrtovanje in spremljanje porabe virov na projektih

Načrtovanje in upravljanje s komunikacijo na projektih

Zaključevanje projektov in predaja rezultatov v uporabo

Kako se registriram?