Uspešna prijava in izvedba projekta e-oblika

Usposabljanje je namenjeno prikazu procesov, postopkov in orodij, ki jih uporabljamo v praksi za uspešno prijavo in izvedbo projektov. Če želimo pridobiti projekte s katerimi bomo uresničili razvojne in druge ideje, ki jih imamo, moramo znati poiskati ustrezne razpise za projekte, znati se moramo prijavite na te razpise in nato projekt ustrezno vsebinsko, finančno in časovno voditi. Projekt moramo tudi znati ustrezno voditi in predstaviti ter poskrbeti, da dosežejo cilje, ki smo si jih zastavili.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni v razvojnih centrih, občinskih upravah, mladinskih centrih in drugih inštitucijah, ki se financirajo in razvijajo s pomočjo projektov

 1. Temelji projektnega vodenja – Kaj je projekt, Življenjski ciklus projekta, Strukturiranje projekta, Predvidevanje tveganj projekta, Timsko delo in upravljanje konfliktov, Praktično delo.
 2. Predstavitev EU programov – Centralizirani viri, Decentralizirani viri, Čezmejno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje, Praktično delo.
 3. Predstavitev strateških dokumentov EU – EU politike, Kohezijska politika, Nacionalni strateški referenčni okvir, Program razvoja podeželja, Praktično delo.
 4. Predstavitev razpisne dokumentacije razpisov – Primer centraliziranih razpisov, Primer za čezmejno/ transnacionalno sodelovanje, Primer decentraliziranih razpisov, Praktično delo.
 5. Izpolnjevanje prijavnih obrazcev za EU razpise – Ozadje projekta in opis problema, Splošni in specifični cilji, Aktivnosti in delovni paketi, Rezultati in učinki, Izdelki in kazalniki, Horizontalni cilji, Praktično delo.
 6. Finančno in časovno načrtovanje EU projekta – Upravičeni in neupravičeni stroški, Stroški dela in efektivne ure, Pavšal in avansi, Izdelava gantograma in kritične poti projekta, Praktično delo.
 7. Priprava poročil za EU projekte – Vmesna in končno poročilo, Vsebinsko poročilo, Finančno poročilo in zahtevki, Obvezne priloge poročil, Praktično delo.

Povzetek narejenega dela – Odprta vprašanja, Zadnji pregled prijavnih obrazcev, Iskanje partnerjev za EU projekte.

 • Pozna osnovna dela projektnega vodenja in se zna vključiti v skupino, ki vodi projekt.
 • Pozna strateške dokumente EU programovNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 • Zna poiskati razpise za EU projekte.
 • Zna izpolniti razpisno dokumentacijo za EU projekte.
 • Pozna osnove finančnega in časovnega načrtovanja EU projektov.
 • Pozna pravila priprave poročil za EU projekte.
 • Zna pripraviti in voditi manjši projekt na nivoju lokalnih skupnosti.

Kako se registriram?