Uspešna komunikacija za osebnostno rast učitelja

Program obravnava človeka kot nedeljivo celoto telesne, duševne in duhovne dimenzije in krepi odgovornost za vzgojno delo s poudarkom na osebnostni rasti in samopodobi. Vključuje pomen uspešne komunikacije za osebnostno rast učitelja, obvladovanje konfliktov in komunikacijo ter dobre medosebne odnose v delovnem okolju. Vključeno je odzivanje na krizo današnjega časa ter prepoznavanje svojih talentov.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni v VIZ (učitelji in administrativno osebje), ki želijo izboljšati kompetence na področju osebnostne rasti ter se primerno odzivati na spremembe in konflikte ter s tem izboljšati učinkovitost in kakovost dela.

Program vključuje pomen krepitve odgovornosti za vzgojno delo, osebnostno rast in samopodobo. Uspešna komunikacija za osebnostno rast učitelja ter veščine preprečevanja in obvladovanja konfliktov, ki služijo dobrim medosebnim odnosom v delovnem okolju. Sprejemanje sprememb in samospoštovanje.

Med kompetencami bi izpostavili analizo in oceno značilnosti posameznika in skupin v delovnem procesu, različne pristope k reševanju problemov, spoznavanje pomena čustev ter socialnih dejavnikov učenja, prepoznavanje vedenjskih motenj in učnih težav v šoli. Poleg tega je program usmerjen v obvladovanje komunikacije in timskega dela ter reševanje konfliktov.

Kako se registriram?