Uresničevanje strategije pametne specializacije z izboljšanjem sodelovanja

Ključne usmeritvene strategije razvoja v Mestni občini Nova Gorica postavljajo v ospredje večjo socialno vključenost in participacijo zaposlenih.

Obvladovanje sebe in odnosi z drugimi zato postajajo bistveno merilo poslovne uspešnosti.

To še posebej velja za zaposlene, ki delajo z ljudmi, čigar uspeh je pogosto odvisen od prožnosti, notranje trdnosti, komunikacijskih veščin, motivacije, kognitivnih sposobnosti socialne in čustvene inteligence.

Program ponuja orodja za razvoj avtonomije zaposlenih, prožnosti, kreativnosti za uspešno in uravnovešeno osebno in poklicno življenje.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni v organizacijah, ki pri svojem delu prihajajo v stik z notranjimi in zunanjimi strankami; za večjo konkurenčnost na trgu dela, pa poleg svojega strokovnega znanja, potrebujejo še prečne kompetence. To bo povečalo njihovo agilnost, zavzetost in participacijo.

Osebna učinkovitost in organizacija lastnega dela:

 • planiranje izrabe delovnega časa
 • učinkovitost izrabe delovnega časa
 • obvladovanje motilcev in “tatov časa”
 • posebnosti dela na daljavo (v izrednih razmerah).

 

Učinkovita komunikacija in asertivnost:

 • slogi komuniciranja in prepoznavanje lastnega sloga v zahtevnih situacijah
 • zakaj se poslužujemo neučinkovitih slogov komuniciranja in reševanja konfliktov
 • temeljne asertivne pravice in pravila asertivnega izražanja: prisotnost, odprtost, zavedanje meja, samospoštovanje in spoštovanje drugega
 • tehnike asertivnosti
 • kako graditi samospoštovanje in spoštovanje drugega
 • trening asertivnega komuniciranja na primerih iz poslovne prakse udeležencev.

 

Upravljanje s čustvi in konstruktivno reševanje konfliktov:

 • vloga čustev v delovnem okolju in kompetence čustveno inteligentne osebe
 • Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
 • nefunkcionalni načini čustvenega izražanja in naša iracionalna čustva
 • pomen upravljanja s čustvi za zmanjšanje stresa, za uspeh pri delu in za ohranjanje pozitivnih odnosov v delovnem okolju
 • različni pristopi pri obvladovanju strahu in jeze.
 • vpliv optimizma in pozitivnih čustev na zavzetost in storilnost pri delu
 • vzroki konfliktov
 • preprečevanje konfliktov
 • reševanje konfliktov z učinkovito komunikacijo.

 

Ustvarjalni pristop do življenjskih in delovnih izzivov:

 • koraki za prebujanje ustvarjalnosti in tehnike ustvarjalnega razmišljanja
 • kako povečati nadzor nad stili razmišljanja v različnih situacijah
 • težave do katerih pride med sodelovanjem – kako jih lahko preprečimo, odpravimo ali vsaj omilimo
 • razvojne stopnje skupine in veščine, ki pomagajo skupini k uspehu,
 • sodelovanje na sestankih.

 

Komunikacijske odvozlanke:

 • pravila, ki jih v pisnem in elektronskem dopisovanju moramo upoštevati.
 • analiza najpogostejših jezikovnih zadreg različnih jezikovnih situacij
 • slog pisanja, ki odpira vrata uspešnemu poslovnemu sodelovanju.

Osebna učinkovitost in organizacija lastnega dela:

 • kompetence samostojne organizacije lastnega dela:
 • voljnost,
 • realno presojanje možnosti izrabe časa in energije
 • učinkovitost pri izrabi virov
 • odločanje o prednostih posameznih nalog glede na pomembnost in časovni pritisk
 • samoevalvacija
 • socialne kompetence

 

Učinkovita komunikacija in asertivnost:

 • samospoštovanje, spoštovanje drugih, osebna integriteta
 • komunikacijske in medosebne kompetence
 • konstruktivni jezik, strpnost in sprejemanje drugačnosti
 • premagovanje stereotipov
 • razumevanje lastnih referenčnih okvirjev in referenčnih okvirjev drugih.

 

Upravljanje s čustvi in konstruktivno reševanje konfliktov:

 • kompetence čustvene inteligence: obvladovanje čustvenih stanj in izbira lastnih odzivov, empatija
 • komunikacijske kompetence: sposobnost ustvarjalnega reševanja konfliktov, proaktivnost
 • medosebne kompetence: spoštovanje sodelavcev, odprtost in dostopnost, socialni čut in empatija.

 

Ustvarjalni pristop do življenjskih in delovnih izzivov:

 • kreativnost pri razmišljanju in sodelovanju
 • osvobajanje stereotipov
 • zmožnost dela v skupini
 • zmožnost za razvijanje dobrih odnosov in sinergije
 • sprejemanje novosti in agilnost v razmišljanju in delovanju.

 

Komunikacijske odvozlanke:

 • kakovostna uporaba sodobne pisne tehnologije
 • zmožnost biti razumljen.

Kako se registriram?