UREJENO IN UČINKOVITO DELOVNO MESTO V PROIZVODNJI

Da je proizvodnja in njeni procesi kar se da najbolje izkoriščeni je potrebno zagotoviti,  da so delovna mesta urejena, varna, ergonomsko naravnana,  da so standardizirani postopki dela in kontrole ter kaj so pomembne naloge in odgovornosti operaterja ali celotne skupine, ki deluje v celici, liniji ali enoti.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki so neposredno in posredno vezani na proizvodnjo, vodjem proizvodnje, izmenovodjem, vodjem procesov, tehnologom, vzdrževalcem, operaterjem strojev in naprav, logistična služba, služba za kakovost in vodstvu podjetja.

Cilj programa je, da zaposleni pridobijo potrebna znanja in zavedanja, da so proizvodnja in njeni procesi kar se da najboljše izkoriščeni, če so delovna mesta urejena, varna, ergonomsko naravnana, da so standardizirani postopki dela in kontrole. Zaposleni se morajo zavedati in poznati katere so pomembne naloge in odgovornosti operaterjev ali celotne skupine, ki deluje v celici, enoti ali liniji.

·       7 izgub na delovnem mestu proizvodnje
·       Kaizen ( spremenimo način razmišljanja)
·       5S postopek – metoda
·       Pet korakov do urejenega delovnega mesta
·       SEIRI (sortirajte in odstranite vse nepotrebne stvari).
·       SEITON (organizirajte stvari, ki jih potrebujete).
·       SEISO (počistite, potem ko ste vse organizirali).
·       SEIKETSU (vzdržujte red in čistočo s standardnimi postopki).
·       SHITSUKE (vzdržujte samodisciplino).
·       Vpeljava na delovno mesto
·       Vključevanje pomembnih služb
·       Spremljanje učinka vpeljave in doseženega nivoja
·       Vizualno vodenje
·      Avtonomno vzdrževanje
·      Standardizirano delo

·       Zavedanje, zakaj je pomembno urejeno delovno mesto.
·       Sposobnost vpeljave 5S postopkov  v delovno okolje
·       Sposobnost vzpostaviti višji nivo kulture in učinkovitosti na delovnem mestu.
·       Sposobnost obvladovanja različnih sestavnih elementov proizvodnega procesa, za doseganje odličnosti pri vsakdanjem delu.
·       Poznavanje postopkov za vpeljavo standardizacije urejena delovnega okolja po 5S metodi.

Kako se registriram?