Uporaba osebne varovalne opreme

Program obsega 50 ur. Le-te se v obsegu 25 kontaktnih ur delijo na teoretične in praktične vsebine.

Ostalih 25 ur udeleženci opravijo v obliki praktičnih vaj na delovnem mestu v zdravstvenem zavodu ali domovih za starejše ali socialno-varstvenem zavodu.

V programu udeleženci ozavestijo pomen izvajanja ukrepov za preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom.

Teoretični in praktični del vključujeta področja zakonodaje v zvezi z organizacijo obvladovanja okužb v zdravstvu, medicine, mikrobiologije, imunologije, bolnišnične higiene, zdravstvene nege.

Slušatelji pridobijo dodatna znanja in veščine s področja obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje in ostali zaposleni (gospodinje, strežnice, receptor, tehnično osebje, zaposleni v kuhinji, pralnici,…) v socialno-varstvenem zavodu ali domovih za starejše ali zdravstvenem zavodu, ki potrebujejo znanja v zvezi z uporabo osebne varovalne opreme.

Teoretične vsebine – predavanja:

 • zakonodaja in organizacija obvladovanja okužb v zdravstvu
 • okužbe povezane z zdravstvom
 • ukrepi za preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom
 • vrste izolacij glede na prenos okužbe
 • čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija
 • vzdrževanje higiene prostorov
 • vrste in lastnosti razkužil za kožo, pripomočke, površine
 • vzdrževanje opreme in instrumentov
 • vrste in pravilna uporaba osebne varovalne opreme
 • razlike in uporaba zaščitnega respiratorja in kirurške maska
 • zaščitni razredi in učinkovitost zaščitnih respiratorjev
 • osnovna teorija filtracije
 • vrste zaščitnih očal: standardna očala, zaprta očala (googles), očala preko korekcijskih očal
 • ukrepi ob incidentu
 • uporaba osebne varovalne opreme pri okužbi z Covid 19

 

Praktične vsebine:

 • priprava ustrezne koncentracije razkužila za dezinfekcijo pripomočkov, površin
 • priprava instrumentov in pripomočkov z sterilizacijo
 • preverjanje uspešnega razkuževanja rok z uporabo učnega pripomočka Didaktobox
 • pravilna uporaba zaščitnih očal: nameščanje in snemanje ter čiščenje in dezinfekcija standardnih očal, zaprtih očal (googles), očal preko korekcijskih očal
 • pravilno nameščanje, preverjanje prileganja in snemanje opreme respiratorne zaščite
 • pravilna uporaba medicinskih rokavic
 • pravilna uporaba vodoodpornega zaščitnega plašča

Udeleženec pridobi naslednje kompetence:

 • Poglobitev veščin in znanja o pravilni uporabi osebne varovalne opreme
 • Dvig kakovosti preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom
 • Seznanitev z novostmi pri uporabi osebne varovalne opreme
 • Posebnosti zaščite in uporabe osebne varovalne opreme pri negovanju pacienta z okužbo Covid 19

Osebni in strokovni razvoj udeležencev

Kako se registriram?