Uporaba hladnokrvnih konj

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju različnih načinov uporabe konj s katerimi bodo lažje sledili razvoju in potrebam reje konj ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela. Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju oskrbe in prehrane konj, ki bodo izboljšale njihovo učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem najnovejših tehnologij, surovin, trendov in sredstev.

Ciljne skupine bodo:

 • zaposleni, ki delajo na področju oskrbe in reje konj
 • zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
 • Oskrba konj.
 • Priprava konja na ocenjevanje.
 • Priprava konja za jahanje.
 • Priprava konja za vprego.
 • Lonžiranje konj.
 • Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela.
 • Racionalna raba energije, materiala in časa.
 • Upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu.
 • Zagotavljanje kakovosti opravljenega dela.
 • Komuniciranje s sodelavci in uporabniki.
 • Sodelovanje v skupini.

Udeleženec:

 • Pozna fiziološke potrebe konj.
 • Pozna osnove in posebnosti o prehrani konj.
 • Zna sestaviti krmni obrok za konje glede na potrebe konj.
 • Pozna hranilno vrednost krmil.
 • Pozna postopke priprave konj na različna dela z njimi.
 • Pozna potrebe konj po negi glede na delovni namen.
 • Pozna postopke čiščenja in nege konj.
 • Pozna pripravo konja na ocenjevanje.
 • Pozna pripravo konja na jahanje.
 • Pozna pripravo konja na lonžiranje.

Kako se registriram?