Učinkovito in celostno projektno načrtovanje

V programu bodo udeleženci spoznali korake od načrtovanja do izvedbe projekta. Sestavilli bodo t.i. razvojni načrt projektih aktivnosti, definirali potrebe organizacije, skladno s temi pa definirali cilje in potrebne aktivnosti za doseganje boljših rezultatov organizacije. Vse korake bodo opravili skozi projekt, ki ga bodo v času trajanja usposabljanja razvijali.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju projektnega dela, načrtovati delo v naprej in predviditi možne scenarije ter rešitve, ob tem pa skušati optimizirate čas in porabljena denarna sredstva.

Ciljne skupine bodo:

 • zaposleni, ki delajo na projektih,
 • zaposleni z ustrezno izobrazbo, ki potrebujejo specifična znanja s področja dela na projektih,
 • administrativno osebje,
 • samozaposleni, ki se kot partnerji vključujejo v projekte ali sami načrtujejo izvedbo projekta,
 • osebe s statusom kmeta, ki se na podeželju ukvarjajo ali želijo pričeti z dejavnostjo, ki bo projektno naravnana.
 • Projekt – od ideje/potreb do izvedbe
 • Plan dela izvedbe projekta
 • Diseminacija, učinki in trajnost projektnega dela
 • Digitalni marketing in socialna omrežja
 • Kreativno pisanje
 • Projektni management
 • Timsko delo in komunikacija
 • Upravljanje z dokumentacijo in arhiviranje

Udeleženec:

 • Definira potrebe organizacije in na tej osnovi,
 • načrtuje in definira cilje projekta, ciljne skupine,
 • zna izdelati vsebinski, organizacijski in finančni načrt izvedbe projekta,
 • prepoznano zapiše kot strateški/evropski razvojni načrt,
 • obvladuje komunikacijo in timsko delo,
 • koordinira aktivnosti,
 • pozna in uporablja socialna omrežja in računalniška

Kako se registriram?