Učinkovita komunikacija

Udeleženci programa bodo s tem programom pridobili in izboljšali kompetence :

s področja komunikacijske spretnosti (vzpostavljati dobrega stika in vodenja ciljne komunikacije, preseganja neželene komunikacije, podajanja povratnih informacij, predlogov in kritik na pravilen način, znati predstaviti bistvo in cilj posamezne naloge

Z izvedbo bodo udeleženci izboljšali svoj način dela, učinkovitost, zanesljivost in kakovost podajanja navodil, dosegali zastavljene cilje in boljše rezultate tako pri svojem delu, kot tudi pri delu skupine, ki deluje po njihovih navodilih ter bili bolj konkurenčni na osebnem in zaposlitvenem področju.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju javnega nastopanja in  delu z ljudmi.

Ciljne skupine bodo zaposleni :

  • ki delajo na področju vodenja, projektnega dela, prodaje, izobraževanja
  • s končano vsaj osnovno šolsko izobrazbo

komunikacijski model,

povratne informacije – model zapodajanje povratnih sporočil,

sistem čutnih zaznav, (kalibriranje, razvoj čutne ostrine, zaznavanje in dojemanje informacij iz okolja).

oblikovanje ciljev in izidov,

        –trojno razumevanje situacije

strategija modela komuniciranja:

-vzpostavljanje in vzdrževanje dobrega stikas sogovornikom,
-spremljanje in vodenje sogovornika skozi pogovor.
– 7+/-2 organizacija besed v komunikaciji

Sposobnost komuniciranja, dvig samozavesti, odločnost,  sposobnost jasnega in učinkovitega podajanja navodil, podajanje navodil na različne načine, glede na dojemljivost sogovornika, reševanje konfliktov, organizacijska sposobnost, kritično razmišljanje, sodelovalno/teamsko delo, fleksibilna uporaba znanja v praksi, poznavanje psiholoških iger.

Kako se registriram?