TIG varjenje

Ugotavlja se, da so spremembe na trgu dela privedle do potreb po spremembah v programih izobraževanj in usposabljanj. Na področju varjenja se pojavljajo nove tehnike, predvsem pa sodobna računalniško podprta varilna tehnologija. Če želimo slediti razvojnim trendom v gospodarstvu se moramo neprenehoma usposabljati in tako seznanjati z novimi delovnimi pristopi. Ugotavlja se, da so potrebe po delovni sili s področja varjenja večje od ponudbe na trgu dela. Poleg tega pa slovenski srednješolski izobraževalni sistem ne producira delovne sile, ki bi imela specifična in poglobljena znanja s področja TIG varjenja.   Ugotavlja se torej primanjkljaj delovne sile s poglobljenim specifičnim znanjem s področja TIG varjenja, ki jo delodajalci potrebujejo.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

 • Zaposleni ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in na delovnem mestu,
 • osebe, ki želijo dvigniti znanje za svoj osebni razvoj.
 • definicije varjenja in varivosti,
 • osnovna varilska terminologija,
 • označevanje zvarov ter načini in oblike priprave zvarnega žleba,
 • delitev in označevanje lege varjenja,
 • razčlenitev, vzroki in posledice varilskih napak in
 • osnovne zakonitosti obloka,
 • oprema za TIG varjenje,
 • vrste in lastnosti zaščitnih plinov,
 • načini prehoda dodajnega materiala v zvar,
 • načini varjenja po TIG postopku in
 • zagotavljanje varnega in zdravega dela.
 • Zna pregledati tehnološko dokumentacijo.
 • Zna pripraviti osnovni material za varjenje.
 • Zna pripraviti delovno mesto in varilne naprave ter pomožno varilsko orodje.
 • Zna izvajati postopke varjenja po TIG postopku skladno z zahtevami tehnološke dokumentacije oziroma s popisom varilnega postopka (WPS).
 • Zna uporabljati merilne naprave za ugotavljanje dimenzije vara in kontrolirati kakovost lastnega dela z uporabo osnov vizualne preiskave varjenih spojev.
 • Zna vzdrževati varilno opremo in ostali varilski pribor.
 • Zna opravljati delo tako, da ne ogroža svoje varnosti in varnosti ljudi v okolici.

Kako se registriram?