TEHNIŠKA SLOVENŠČINA ZA TUJCE

Program je zasnovan tako, da tujci spoznajo slovenski jezik kot sredstvo sporazumevanja tako v okolju, kjer živijo, kot tudi v podjetju, kjer delajo. Poznajo pojme materni jezik, državni jezik, uradni jezik, jezik okolja. Ločijo knjižni in neknjižni jezik. Poudarek je na govorjenem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci znali predstaviti sebe, podjetje, kjer so zaposleni, režim dela, opis delovnega mesta, opravljanje del in nalog na delovnem mestu. Po potrebi se ta del izobraževanje izvede na delovnem mestu v tovarni.
Poudarimo varnost in zdravje na delovnem mestu.

Podrobnosti usposabljanja

Tuji delavci, ki jih podjetja zaposlujejo zaradi pomanjkanja domače delovne sile.

Izboljšati vključenost tujcev v delovni proces v podjetju, doseči lažje sprejemanje med sodelavce in vključevanje v širše družbeno okolje.

 • Slovenski jezik kot sredstvo sporazumevanja: besedni in nebesedni jezik
 • Dvosmerno in enosmerno sporazumevanje
 • Nastanek slovenskega jezika, slovenski jezik med drugimi jeziki
 • Materni jezik, državni jezik, uradni jezik, jezik okolja
 • Knjižni in neknjižni jezik, jezikovni priročniki
 • Govorjeni in zapisani jezik
 • Strokovno izrazoslovje
 • Predstavitev osebe, opis delovnega postopka, navodila za delo, poročilo o opravljenem delu
 • Državljani BiH na delu v Sloveniji
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Predstavitev podjetja
 • Režim dela v podjetju
 • Opis delovnega mesta
 • Opravljanje del in nalog na delovnem mestu
 • Varnost in zdravje na delovnem mestu
 • Osnovno poznavanje strokovnih izrazov na področju tehnike.
 • Komuniciranje v slovenskem jeziku na delovnem mestu.
 • Razumevanje delovnega procesa in opravil na delovnem mestu.

Kako se registriram?