Tehniška angleščina

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa spoznajo tehniško angleščino kot sredstvo sporazumevanja v podjetju, kjer delajo. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti komuniciranja v tehniški angleščini in to tehniško izrazoslovje znali uporabljati v vseh tehniških in poslovnih situacijah.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

 • Vsi nivoji zaposlenih v podjetju.
 • Modul 1:
  • Everyday Technical English
  • English for Engineering – What’s it all about?
  • First impressions, self-introduction in business context
  • Engineering job profiles, organizational structures and corporate identities
 • Modul 2:
  • Technology in Use
  • Engineering Achievements
  • Materials Technology
  • Components and assemblies
  • Engineering Design
 • Modul 3:
  • Effective spoken and written presentation skills
  • Dealing with the concepts used in scientific discussion and writing in English
  • Organising your writing: From plan to final draft
 • Modul 4:
  • Grammar review
  • Basic rules of English pronunciation
 • Zna uporabiti pridobljenega in dopolnjenega znanja tujega jezika.
 • Zan poiskati in razumeti strokovne informacije v tujem jeziku.
 • Zna komunicirati s pomočjo IKT v tujem jeziku.
 • Zna obdelati pridobljene podatke in jih ustrezno interpretirati.
 • Razume pridobljene informacije in jih smiselno uporabiti pri svojem delu.

Kako se registriram?