Strokovno komuniciranje v tujem jeziku za tehnično osebje

Udeleženci tečaja bodo pridobili in/ali izboljšali poznavanje strokovnega komuniciranja v tujem jeziku (angleški jezik) na ravni osnovnega sporazumevanja in na strokovnem področju, ki zajema izrazoslovje za namen namestitve, bivanja in prehranjevanja tujih gostov v prostih kapacitetah zavoda.

Podrobnosti usposabljanja

 • Zaposleni, ki delajo  v storitveni dejavnosti administracije in vzdrževanja prostorov, čiščenja prostorov, priprave hrane in deljenja obrokov.
 • Zaposleni brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe in iščejo nove zaposlitvene možnosti.

Izboljšanje jezikovnih spretnosti iz splošnega, poslovnega in strokovnega jezika na področju storitvene dejavnosti administracije, vzdrževanja, čiščenja prostorov in storitev kuhinje.

Program sestavlja 7 vsebinskih sklopov:

 1. Povpraševanje po prostih kapacitetah
 2. Sprejem gosta
 3. Urejanje potrebne dokumentacije in plačila storitve
 4. Namestitev gosta
 5. Orientacija v zgradbi in okolici zgradbe, lokacija pomembnih objektov v mestu
 6. Kuhinja – obroki, vrste obrokov, pojasnila o menijih
 7. Storitve čiščenja prostorov, pranja perila

Pridobljene poklicne kompetence udeleženca:

 • pri svojem delu samozavestno in samostojno komunicira v angleškem jeziku tako pisno kot ustno;
 • pozna izraze in specifično terminologijo v angleškem jeziku iz področja dela za potrebe namestitve tujcev;
 • razume različne osnovne govorne in/ali pisne situacije v angleškem jeziku ter se zna nanje odzvati;
 • usmerja goste glede na želeno lokacijo in jih zna prostorsko orientirati;
 • pozna osnovna pravila bontona.

Kako se registriram?