Strokovna nemščina v zdravstveni negi

Program obsega 50 ur. Ure usposabljanja so razdeljene na neposredno kontaktno delo z udeleženci na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, on line preko videokonference  in samostojnega dela doma.

V programu se slušatelji seznanijo s strokovnim izrazoslovjem s področja zdravstvene nege,  bolnišničnega okolja, pripomočkov in terapij. Slušatelji spoznajo različne specialne poklice v zdravstvu, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati v nemško govorečih deželah, da se lahko vpišejo v ustrezne izobraževalne programe in dobijo poklicne nazive.

Slušatelji igrajo dialoge med medicinsko sestro in pacientom v več različnih situacijah (bolniška soba, med opravljanjem nege, pri sprejemu bolnika, odvzemu krvi in urina za laboratorijske preiskave, merjenju temperature in krvnega tlaka …

Slušatelji se seznanijo z osnovnimi navodili za nudenje prve pomoči v nemškem jeziku, spoznajo poimenovanja za pogoste težave, poškodbe in bolezni. Poimenujejo oblike zdravil in preberejo navodila za neko pogosto zdravilo,  pri čemer spoznajo pomembnejše izraze v zvezi s sestavo, indikacijami, doziranjem, hranjenjem in opozorili. Prevajajo pogoste latinske izraze v nemščino.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina programa je zdravstveno negovalni kader v zdravstveno-varstvenih in socialno-varstvenih institucijah, kjer je opažena želja po nadaljnjem jezikovnem izobraževanju za poklicne potrebe.

 1. Poklici v zdravstvu v deželah DACH; besedišče: lastnosti
 2. Dialogi: v bolniški sobi, med opravljanjem nege, pri merjenju telesnih funkcij; gr.: velelnik, modalni glagoli
 3. Prostori v bolnišnici; gr.: prislovna določila kraja
 4. Tedenska razporeditev dela; gr.: prislovna določila časa
 5. Sprejem novega bolnika; gr.: vprašalnice, vprašalni stavek
 6. Zdravstvene težave, poškodbe, bolezni; besedišče: deli telesa, notranji organi, tkiva
 7. Oblike zdravil, doziranje in aplikacija; besedišče: prevajanje latinskih izrazov v nemščino
 8. Pogoste bolezni: nalezljive, starostniki, srčno-žilna obolenja, diabetes.
 • Udeleženci razširijo in obnovijo znanje nemškega jezika,
 • spoznavajo in širijo strokovno besedišče z različnih področij zdravstva,
 • razumejo nemška navodila za rokovanje z medicinskimi pripomočki in za ravnanje z zdravili,
 • berejo  poljudne članke v tujem jeziku in pripravijo povzetek v obliki seminarske naloge.

Kako se registriram?