Strokovna angleščina v zdravstveni negi

V programu se slušatelji seznanijo s strokovno angleščino vezano na področje zdravstvene nege. Spoznajo besedišče vezano na različne poklice in oddelke v bolnici, delo medicinske sestre, F. Nightingale, spozna besedišče na temo komunikacije in sprejema bolnika v bolnico, izpolnjevanje kartoteke pacienta ter na podlagi dobljenih podatkov oblikuje poročilo pacienta, spozna in razume besedišče simptomov nujnih stanj (bolezni, poškodbe, šok), zna dajati navodila za postopke prve pomoči, razume besedišče na temo bolečine (stopnje bolečine; razume kako vprašati po bolečini in dajati navodila za lajšanje le-te), zna na podlagi vprašanj oceniti stanje pacienta (simptomi), spozna besedišče na temo zdrave prehrane in debelosti, na temo higiene v bolnici (zna opisati in dajati navodila za skrb za higieno), na temo spremljanja bolnikovega stanja, duševnega stanja, se seznani z besediščem na temo zdravil in alternativnih oblik zdravljenja.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje socialno-varstvenih zavodih,  domovih za starejše in  zdravstvenih zavodih.

 • Poklici in oddelki v bolnišnici
 • Florence Nightingale
 • Sprejem v bolnico in zdravstvena kartoteka
 • Nesreče in prva pomoč
 • Bolečina in simptomi
 • Zdrava prehrana in debelost
 • Higiena
 • Nega duševnega bolnika
 • Spremljanje bolnikovega stanja
 • Zdravila
 • Alternativne oblike zdravljenja

Zna pravilno uporabljati besedišče ter fraze vezane na temo zdravstvene nege in tako lahko komunicira s pacienti v angleškem jeziku:

 • zna pridobiti podatke pacienta v angleškem jeziku
 • zna ločiti stopnje bolečine v angleškem jeziku pri pacientu
 • zna podati in razumeti navodila za postopke prve pomoči v angleškem jeziku
 • zna govoriti o zdravi prehrani in debelosti v angleškem jeziku
 • zna spremljati bolnikovo stanje v angleškem jeziku
 • zna razložiti osnovne vrste zdravil ter njihovo apliciranje v angleškem jeziku
 • zna govoriti in podati mnenje o alternativnih oblikah zdravljenja v angleškem jeziku.

Kako se registriram?