Strežba po meri gosta v novi realnosti

Udeleženci programa bodo spoznali sodobne smernice pri pripravi in postrežbi toplih napitkov, postrežbe vina, piva ter drugih pijač. Spoznali bodo sodobne načine dostopa gostov do e-menijev (ponudbe lokala) ter sodobne načine e-naročanja pijač s pomočjo aplikacij. Pridobili bodo strokovne kompetence s področja priporočanja vina, piva in drugih pijač k posameznim jedem in ob različnih priložnostih. Izvajalec usposabljanja bo izpostavil tudi kompetence s področja komunikacije z gostom in sodobnega bontona. Spoznali bodo sodobni in inovativni način dela strežnega osebja v smislu individualnega pristopa do gosta ter priprave in postrežbe pijač.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati svoje strokovne kompetence tako v smislu individualiziranega in inovativnega pristopa do gosta kot tudi  na področju priprave in postrežbe toplih napitkov, poznavanja, priporočanja in postrežbe vina, piva in drugih pijač v različnih gostinskih obratih.

 • Poznavanje sodobnih pristopov do gosta in komunikacije z njim (tudi v posebnih razmerah).
 • Poznavanje sodobnih oblik e-izbiranja in e-naročanja pijač in drugih artiklov.
 • Poznavanje sodobnih smernic priprave in postrežbe toplih napitkov in drugih pijač.
 • Ustrezna uporaba sodobnih naprav in aparatov za pripravo toplih napitkov in drugih pijač ter poznavanje sodobnega strežnega inventarja.
 • Svetovanje in pravilno priporočanje vina, piva in drugih pijač k posameznim jedem oz. ob različnih priložnostih.
 • Razvijanje individualnih pristopov do gosta v smislu kreativne priprave toplih napitkov, predstavitve ponudbe drugih pijač in postrežbe.
 • Varstvo pri delu ter priprava delovnega prostora.
 • Organizacija dela strežnega osebja, tudi v smislu timskega dela.
 • Obvlada sodobne pristope do gosta in gostinski bonton.
 • Pozna sodobne smernice priprave in postrežbe toplih napitkov in drugih pijač (pravila, protokol).
 • Pozna delo s sodobnimi napravami in pripomočki, ki so potrebni za pripravo toplih napitkov in drugih pijač.
 • Pozna sodoben strežni inventar in rokovanje z njim.
 • Sooblikuje in predstavlja ponudbo gostinskega obrata.
 • Pravilno priporoča vino, pivo in druge pijače glede na potrebe gosta in različne priložnosti.
 • Inovativno in kreativno pripravlja in postreže različne pijače.
 • Upošteva varstvo pri delu.
 • Pozna pravilno pripravo delovnega prostora.
 • Pozna organizacijo dela v strežbi in timsko delo.

Kako se registriram?