Spodbujanje poslovne odličnosti pri vodenju zaposlenih v proizvodnji abrazivov z uporabo KIS

Program je usmerjen v krepitev vodstvenih veščin, s pomočjo katerih  vodje  spodbujajo  vedenja  odličnosti –inoviram,  se učim,  navdušujem  in  dosegam  cilje.  Skozi  program  vodje krepijo svoje znanje in skozi praktične izkušnje iščejo najboljše rešitve  za  krepitev   notranjega   employer   brandinga,   ki pripomore tudi k odličnim rezultatom in privabi kandidate za zaposlitev.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni v podjetju v dejavnosti abrazivov, ki  želijo  pridobiti/izboljšati  kompetence  na  področju organizacije tehnoloških procesov, komunikacije, inovativnosti, vodenja.

Spremljanje   vedenj   zaposlenih   in   vnos opažanj v nov kadrovsko informacijski sistem

Pregled   najpogostejših   napak   pri spremljanju vedenj zaposlenih

Komunikacija  z  zaposlenimi  na  kvartalnem pogovoru in izvedba kvartalnega pogovora v KIS

Pravilno  postavljanje  ciljev  zaposlenih  in vnos ciljev v KIS

Objektivno ocenjevanje ciljev zaposlenih

Podajanje / prejemanje povratnih informacij

Učinkovit proces coachinga in postavljanje razvojnih aktivnosti

Konceptualizacija  pridobljenega  znanja  in eksperimentiranje na delovnem mestu

Udeleženec :

  • razvija inspodbuja inovativnost,
  • vodi in organizira delovni proces,
  • razvija organizacijsko kulturo  na  delovnem mestu  in  v okolju,
  • aktivno sodeluje v projektnem delu,
  • uporablja predpise  in  standarde  ter  drugo  strokovno literaturo,
  • zagotavlja kakovost opravljenih storitev ali dela.

Kako se registriram?