SOLIDWORKS – napredni (online)

Program je  namenjen uporabnikom, ki so že seznanjeni s programom ter osnovami Solidworks in imajo potrebo po zahtevnejših modelirnih tehnikah. Poleg poglabljanja praktičnega in teoretičnega znanja dela s programsko opremo Solidworks, se program usmerja na specifična napredna praktična področja modeliranja. Udeleženec usposabljanja bo pripravljen na samostojno delo v načrtovanju in modeliranju oblikovno bolj zahtevnih izdelkov in naprav kot tudi v pripravi pripadajoče delavniške dokumentacije.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni in samozaposleni na področju predelovalnih dejavnosti, inženiringa, raziskav in razvoja.

  1. Pločevine – tehnike za delo in modeliranje s pločevinami, prirobnice, orodaja za preoblikovanje.
  2. Sestavi – napredne tehnike povezovanja komponent, Top-Down modeliranje, urejanje sestavov, SOLIDWORKS Treehouse.
  3. Napredni kosi – tehnike modeliranja z več telesi, manipulacija s teledi, 3D krivulje, modeliranje z vlekom.
  4. Površine – osnovne in napredne tehnike modeliranja s površinami, hibridno modeliranje, popravki in spreminjanje importirane geometrije.
  • Samostojno delo v načrtovanju in modeliranju bolj zahtevnih izdelkov in naprav;
  • zna pripraviti delavniško dokumentacijo;
  • sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov;
  • okrepljeno poglobljeno razumevanje koordinatnih sistemov, 2D ter 3D prostora, geometrijskih likov in njihovih relacij.

Kako se registriram?