Sodobni trendi v slaščičarstvu – čarobni sladki svet slaščic

Program temelji na teoretičnih znanjih s področja slaščičarstva in praktičnih spretnostih, ki jih pridobijo udeleženci. Udeleženci bodo spoznali tradicionalno slaščičarstvo in tudi sodobne trende. Program je praktično naravnan, saj bodo udeleženci sodelovali v procesu izdelave slaščic in si skozi proces pridobili potrebna znanja, za nadaljnje delo. S pridobljenim znanjem bodo opravljali svoje strokovno delo bolj kvalitetno in lažje v smislu višje kakovosti opravljenih storitev.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v kuhinjah, pekarnah in slaščičarnah.

Cilji programa so:

 • usposobiti za načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela
 • naučiti uporabljati različne vrste surovin
 • usposobiti za izdelavo različnih vrst testa
 • usposobiti za izdelavo osnovnih vrst sladic
 • usposobiti za dekoracijo sladic
 • usposobiti za ustrezno shranjevanje sladic
 • usposobiti za ustrezno embaliranje sladic
 • usposobiti za kritično presojo kakovosti lastnega dela.

Udeleženec pridobi naslednje  kompetence pridobljene s programom:

 • zna pripraviti ustrezne pogoje za izvedbo dela
 • zna pripraviti surovine za določeno vrsto testa ali mase
 • zna oblikovati testo in ga pripraviti za peko
 • pozna ustrezne pogoje za pečenje
 • pozna energijske vrednosti sladic
 • zna izdelati dekoracijo
 • zna krasiti in servirati sladice
 • zna skrbeti za pravilno shranjevanje in embaliranje sladic.

Kako se registriram?