Sodobni trendi priprave in postrežbe pijač

Udeleženci programa bodo spoznali sodobne smernice pri pripravi in postrežbi toplih napitkov in mešanih pijač ter postrežbi vina, piva in drugih pijač. Pridobili bodo strokovne kompetence s področja priporočanja vina, piva in drugih pijač k posameznim jedem in ob različnih priložnostih. Izvajalec usposabljanja bo izpostavil tudi kompetence s področja komunikacije z gostom in sodobnega bontona. Spoznali bodo sodobni in inovativni način dela strežnega osebja v smislu popolne priprave in postrežbe pijač.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju priprave in postrežbe toplih napitkov in mešanih pijač ter poznavanja, priporočanja in postrežbe vina in piva v različnih gostinskih obratih.

 

Ciljne skupine bodo:

 • zaposleni, ki delajo v barih, kavarnah, restavracijah in njihovi pomočniki ter vodje gostinskih obratov.
 • Poznavanje sodobnih pristopov do gosta in komunikacije z njim.
 • Poznavanje sodobnih smernic priprave toplih napitkov in mešanih pijač.
 • Ustrezna uporaba sodobnih naprav in aparatov za pripravo toplih napitkov in mešanih pijač.
 • Poznavanje sodobnega strežnega inventarja.
 • Svetovanje in pravilno priporočanje vina in piva k posameznim jedem oz. pri različnih priložnostih.
 • Razvijanje individualnih pristopov do gosta v smislu kreativne priprave toplih napitkov in mešanih pijač.
 • Organizacija dela strežnega osebja, tudi v smislu timskega dela.
 • Obvlada sodobne pristope do gosta in gostinski bonton.
 • Pozna sodobne smernice priprave toplih napitkov in mešanih pijač.
 • Pozna delo s sodobnimi napravami in pripomočki, ki so potrebni za pripravo toplih napitkov in mešanih pijač.
 • Pozna sodoben strežni inventar in rokovanje z njim.
 • Upošteva pravila in protokol pri pripravi toplih napitkov in mešanih pijač.
 • Pravilno priporoča vino in pivo glede na potrebe gosta in različne priložnosti.
 • Je inovativen in kreativen pri pripravi in postrežbi različnih pijač.
 • Upošteva varstvo pri delu.
 • Pozna pravilno pripravo delovnega prostora.
 • Pozna organizacijo dela v strežbi in timsko delo.

Kako se registriram?